Kādos gadījumos pienākas lidojuma kavēšanās kompensācija un kādos nē

Tuvojas atvaļinājumu laiks. Ilgi gaidītās brīvās dienas bieži vien tiek iecerēts pavadīt, teiksim tā - ārpus ierastās vides, proti - ceļojot. Taču mēdz gadīties apstākļi, kad lidojumu veikt nav iespējams vai lidojums kavējas vai vispār tiek atcelts.

Tuvojas atvaļinājumu laiks. Ilgi gaidītās brīvās dienas bieži vien tiek iecerēts pavadīt, teiksim tā - ārpus ierastās vides, proti - ceļojot. Ceļošana var izpausties dažādi, taču nenoliedzami ātrākais veids kā nokļūt noskatītajā svešajā zemē, ir izmantot avio lidojumu. Taču mēdz gadīties apstākļi, kad lidojumu veikt nav iespējams vai lidojums kavējas. Pārsvarā šie gadījumi saistīti ar lidmašīnas tehnisko stāvokli vai nepiemērotiem laika apstākļiem.

Iespējams par kompensācijas mehānismiem nesāktu interesēties, ja vien pašiem nebūtu nācies ar to saskarties. Tā 2013.gadā jau labu laiku iepriekš rezervējām lidojumu uz Krētu, transfēru un viesnīcu, kas atbilstoši Tūrisma likuma 1. panta 5. punktam uzskatāms par tūrisma pakalpojumu apvienojumu, proti - kompleksais tūrisma pakalpojums. Pārsteigums radās lidostā, kad tika paziņots, ka izlidošana tiek atlikta uz nezināmu laiku. Vēlāk gan šī informācija tika precizēta, ka izlidošana kavēsies par 3 stundām. Lidojuma attālums lielāks par 1500km. Aviopārvadātājs - SIA "SMARTLYNX AIRLINES".

Likumi

[1] Kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos nosaka EK regula 261/2004 [1].

5. pants - Atcelšana

1. Ja atceļ lidojumu, attiecīgajiem pasažieriem:

c) ir tiesības saskaņā ar 7. pantu no apkalpojošā gaisa pārvadātāja saņemt kompensāciju [..]:

6. pants - Kavēšanās

1. Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs atbilstīgi paredzētajam izlidošanas laikam paredz lidojuma kavēšanos:

a) trīs stundas vai ilgāk attiecībā uz lidojumiem Kopienas iekšienē vairāk nekā 1500 kilometru attālumā un visiem citiem lidojumiem 1500 līdz 3500 kilometru attālumā, vai arī

b) četras stundas vai ilgāk attiecībā uz visiem lidojumiem

              [..] paredzēta 9. pantā noteiktā aprūpe [..]

7. pants - Tiesības saņemt kompensāciju

1. Ja ir izdarīta atsauce uz šo pantu, pasažieri saņem kompensāciju šādā apmērā:

a) EUR 400 par visiem lidojumiem Kopienas iekšienē vairāk nekā 1500 kilometru attālumā un par visiem citiem lidojumiem 1500 līdz 3500 kilometru attālumā;

3. Kompensāciju, kas minēta 1. punktā, izmaksā skaidrā naudā [..]

8. pants - Tiesības saņemt atlīdzinājumu vai mainīt maršrutu

1. Ja ir izdarīta atsauce uz šo pantu, pasažieriem dod iespēju izvēlēties:

a) septiņās dienās saskaņā ar 7. panta 3. punktu saņemt biļetes pilnas cenas atlīdzinājumu tās summas apmērā

2.  [..] attiecas arī uz pasažieriem, kuru lidojumi ir kompleksa pakalpojuma daļa, izņemot tiesības saņemt atlīdzinājumu [..].

9. pants - Tiesības uz aprūpi

[2] 2009.gada 19.novembra Eiropas Kopienas Tiesa spriedumā apvienotajās lietās Nr.C-402/07 un C-432-07 nosprieda, ka:

„ Regulas 5., 6.un7.pants ir jāinterpretē tādējādi, ka kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināti atcelto lidojumu pasažieriem, piemērojot  tiesības uz kompensāciju, un tie var pieprasīt šīs regulas 7.pantā paredzētās tiesības uz kompensāciju, kad tie kavēta lidojuma dēļ cieš trīs vai vairāk stundu laika zudumu, proti, tie sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc gaisa pārvadātāja sākotnēji paredzētā laika. Tomēr šāds kavējums nedod pasažieriem tiesības uz kompensāciju, ja gaisa pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma ilgo kavējumu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi, proti, apstākļi, pār kuriem gaisa pārvadātājam nav faktiskas kontroles”. 

[3] Tūrisma likuma 1.panta 5.punkts definē, ka

kompleksais tūrisma pakalpojums ir tūrisma pakalpojumu apvienojums, kurš sagatavots iepriekš vai pēc klienta pieprasījuma un attiecas uz:
a) periodu, kas ir garāks par 24 stundām un ietver vismaz divus no šādiem tūrisma pakalpojumiem — transportu, izmitināšanu vai citu tūrisma pakalpojumu, kas nav transporta vai izmitināšanas palīgpakalpojums un aizņem proporcionāli lielāko daļu no tūrisma pakalpojumu apvienojuma.

Kāpēc kompensācija netika izmaksāta?

SIA "SMARTLYNX AIRLINES" atbilde:

Lidojums kavējies 3 stundas un 2 minūtes.

Tiesības saņemt naudas kompensāciju (Regulas 7. pants) pasažieriem ir tikai lidojumu atcelšanas (Regulas 5. pants), nevis lidojuma aizkavēšanās (Regulas 6. pants) gadījumā.

Regulas 8.punkta 1. punktā noteiktais nevarēja tikt piemērots, jo lidojums bija kompleksā tūrisma pakalpojuma daļa.

Izpildot Regulas prasības, visi pasažieri tika nodrošināti ar ēdinu un atspirdzinošiem dzērtieniem, tāpat Rīgas lidostā bija Aviopārvadātāja pasažieru servisa pārstāvis, kas nodrošināja saziņas ispējas, ja tas bija nepieciešams.

PTAC skaidrojums:

No Aviopārvadātāja atbildes PTAC izriet, ka lidmašīna ieradās mazliet ātrāk nekā bija plānots un konkrētajā gadījumā Reisa ielidošana galamērķī kavējās 2 stundas un 49 minūtes. Aviopārvadātājam nav pienākuma izmaksāt Jums kompensāciju par Reisa kavēšanos saskaņā ar Regulas noteikumiem.

Kā arī Aviopārvadātājs norādīja, ka tā kā Reiss ir kompleksā tūrisma pakalpojuma daļa, Aviopārvadātājam nebija iespējams izpildīt Regulas 8.panta 1.punkta a) apakšpunktā noteikto biļetes pilnas cenas atlīdzināšanu.

Secinājumi

  1. Reisa kavēšanās gadījumā vairāk par 3 stundām Aviopārvadātājam jānodrošina Regulas noteiktā aprūpe. Dabā tas izpaužas, kā bezmaksas ēdienreize un viena maza glāzīte dzēriena, ko pasniedz jau atrodoties lidmašīnā.
  2. Eiropas kopienas tiesa lēma, ka arī kavēšanās gadījumā pasažieriem paredzēts izmaksāt kompensāciju (atkarībā no kavēšanās laika un galamērķa attāluma). Dabā tas nozīmē, ka pasažierim nav iespēju pārliecināties par faktisko kavēšanās laiku. Arī PTAC vadās pēc aviopārvadātāja sniegtās informācijas.
  3. Ja reiss kavējas (izņemot noteiktos izņēmumus, piem., meteo apstākļus) vismaz 5 stundas, pasažierim ir tiesība prasīt biļetes cenas atlīdzinājumu. Biļetes cenas atlīdzinājums var tikt atteikts, ja tiek izmantots kompleksais tūrisma pakalpojums. Vienkāršoti izsakoties - ja rēķinā nav atsevišķi izdalīta biļetes cenas pozīcija. Esiet uzmanīgi pērkot komplektus, piemēram, ceļojums + naktsmītne, ceļojums + apdrošināšana, utt!

 

Atsauces:

[1] EK regula 261/2004 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:LV:HTML
[2] PTAC. Reisa kavēšanās - http://www.ptac.gov.lv/page.php?id=244

Dalies:
Novērtē: 5 (3)
Skatīts: 1551

komentāriKo lasa citi?