Rīgas attīstības plāns 2006.-2018. Sarkandaugava

Nolēmu ielūkoties Rīgas attīstības plānā 2006. līdz 2018. gadam. Ja līdz šim biju paļāvies uz valsts un pašvaldību institūciju vēlmi pārstāvēt pilsoņu intereses un to veselo saprātu, tad pēc nemitīgas un brīžiem bezcerīgas cīņas ar akūto gaisa piesārņojumu Sarkandaugavā, nolēmu palikt opozīcija jebkādiem pilsētas attīstības plāniem.

Nolēmu ielūkoties Rīgas attīstības plānā 2006. līdz 2018. gadam.  Ja līdz šim biju paļāvies uz valsts un pašvaldību institūciju vēlmi pārstāvēt pilsoņu intereses un to veselo saprātu, tad pēc nemitīgas un brīžiem bezcerīgas cīņas ar akūto gaisa piesārņojumu Sarkandaugavā, nolēmu palikt opozīcija jebkādiem pilsētas attīstības plāniem. Izejot uz principu, ja reiz pilsēta nespēj sakārtot elementārās apkaimes iedzīvotāju vajadzības uz tīru vidi, tad ir pamatotas bažas, ka jebkuras jaunas infrastruktūras izveide nesīs vēl lielāku postu un nespēs nodrošināt normatīvu un likumu ievērošanu un kontroli.

Attīstības plāns, jāteic, ir visnotaļ apjomīgs un atrodams šeit [[1], 1.4. Grafiskā daļa]]. No visiem attīstības objektiem un infrastruktūras elementiem, kā jau Sarkandaugavas pastāvīgo iedzīvotāju, visvairāk interesē briestošās pārmaiņas Sarkandaugavā.

Kā būtiskākā izmaiņu, pilsētas tēvi iecerējuši Tvaika ielas pārbūvi un savienojošā pārvada ar Viestura prospektu izbūvi. Projekts paredz sekojošas lietas:

  1. Tvaika ielas paplašināšanu (rajonā ap Tvaika ielu 44 - 56);
  2. Jauna pārvada izbūvi uz Kundziņsalu;
  3. Kundziņsalas 3. līnijas paplašināšanu un tālākās infrastruktūras izbūvi.

Pret ko mēs primāri iebilstam:

  1. Pret to, ka Tvaika ielas paplašināšana notiks lielākoties uz zaļās zonas rēķina, kur atrodas starp Tvaika ielu un dzīvojamiem namiem.
  2. Spēkā esošo zonējumu maiņai (3-0010000-0773-0010000-077). Ja Valsts zemes dienesta kartes ir precīzas,  tad zonējums beidzas gabaliņu aiz Tvaika ielas, nevis īsi pirms mājām, kā tas paredzēts attīstības plānā (skat 6. attēlu).
  3. Līdz ar jaunās infrastruktūras izveidi, vides problemātika un gaisa piesārņojuma jautājums (galvenokārt ar kancerogēnām vielām, kā piemēram benzolu) kļūs vēl aktuālāks un paliks visticamāk nekontrolējams;
  4. Trokšņu līmenis ar ko pašreiz cīnās apkaimes iedzīvotāji, un kuru izraisītājs ir Man-Tess dzelzceļa kravu pārvietošana, sūkņu darbība, kā arī Man-Tess un Kundziņsalai piegulošo akvatoriju padziļināšanas darbos iesaistītā tehnika, vēl vairāk pasliktināsies un kļūs nekontrolējams.

Bažu pamatā ir Rīgas Domes attīstības departamenta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts vides dienesta, Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes hroniskā nespēja sakārtot vides jautājumus, uz ko Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāji vairāk kārt ir vērsuši uzmanību. Atbildīgo amatpersonu neieinteresētība, aiz kā visticamāk slēpjas savtīgās un, iespējams, koruptīvas intereses.

Rakstam ir informatīvs mērķis.
Lūgums Sarkandaugavas iedzīvotājus līdz 31.07.2012. iesniegt pretenzijas par Sarkandaugavas attīstības plāniem – Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamentā.
Aicinu Sarkandaugavas iedzīvotāju pārstāvošās nevalstiskās organizācijas nekavējoties rīkoties!

Galerijā aplūkojami karšu pārklājumi.

 

[1] http://www.rdpad.lv/rpap/rpap_ar_grozijumiem/

Dalies:
Novērtē: 5 (2)

komentāriKo lasa citi?