Somu māksliniece Heidi Henninena apglezno Sarkandaugavas mūrus

Sarkandaugavieši, Tvaika ielas braucēji un gājēji nu jau pāris nedēļas var vērot kā uz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sienas top zīmējumi. Pareizāk sakot, tie ir vārdi, burti, zilbes, kuras paskaidro melnbalti tēli – ziedi, putni, sejas.

Sarkandaugavieši, Tvaika ielas braucēji un gājēji nu jau pāris nedēļas var vērot kā uz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sienas (Tvaika iela 2) top zīmējumi. Pareizāk sakot, tie ir vārdi, burti, zilbes, kuras paskaidro melnbalti tēli – ziedi, putni, sejas.

Kā pati māksliniece mums pastāstīja, viņas pamatdoma ir izcelt daudzās pasaules valodās tik labi pazīstamos vārdus ar izskaņu „-ism” – poetism, altruism u.c. Heidi uztvērusi rajona multilingvālo vidi, tāpēc darbos parādās gan latīņu, gan kirilicas burti.  Pirmais Heidi zīmējums veltīts Sarkandaugavietim, kādreiz Āžu ielā dzīvojušajam dzejniekam Aivaram Neibartam (05.12.1939-11.02.2001., iesauka Ņurbulis).

Heidi sūkstās, ka diemžēl darbs nesokas tik raiti, jo ik pa laikam kāds izsauc policiju un katrreiz ir jāskaidro, ka viņa neveic nesankcionētu sienas apzīmēšanu, bet gan darbojas mākslas projekta „Rīgas dzejas karte” ietvaros. Turklāt viņa savu darbošanos ir saskaņojusi gan ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, gan ar Sarkandaugavas Attīstības biedrību.

Ar šo rakstu vēlamies uzmundrināt mākslinieci un veicinām apkārtējo sapratni. Un, protams, ar nepacietību gaidām, kad visu darbu varēs vērot kopskatā. Kopumā iecerēts izveidot četrus gleznojumus. Katrs darbs skatāms gan kā atsevišķs vēstījums, gan, pateicoties vienādām izskaņām "-ismus", veido dzejas pantu. Šādus māksas darbus sauca arī par Street poetry.

Izziņai:

„Rīgas dzejas karte” ir „Orbītas” ilgtermiņa projekts, kas aizsākts 2012.gada pavasarī un noslēgsies 2014.gada novembrī. Dzejas karte apvieno dzejniekus un jaunos mediju māksliniekus no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Katrs no tiem izvēlas kādu no Rīgas mikrorajoniem un, pavadot četras nedēļas rezidencē un kontaktējoties ar vietējiem iedzīvotājiem un citiem radošiem cilvēkiem, dzejas vai kādā citā mākslas formā dokumentē apkārtējo vidi, tur dzīvojošo sabiedrību, paražas utt. Rezultātā tiek radīti ar apkārtējo vidi saistīti starpdisciplināri mākslas darbi, kurus paredzēts prezentēt gan attiecīgajā mikrorajonā, kur rezidenti ir uzturējušies, gan arī citviet Rīgā. Avots: http://www.lsm.lv/lv/kultura/somu-maksliniece-piedalas-riigas-dzejas-kartes-veidoshana.a60896/

Mākslinieces Heidi Henninenas  (Heidi Hänninen) mājas lapa - http://heidihanninen.com

Daži jau tapušie darbi:

Dalies:
Novērtē: 5 (3)

komentāriKo lasa citi?