UR un Tiesā nesaprot Latgaliski :)

Delfos pavīdēja rakstiņš, kurā biedrības "Latgalīšu volūdys centris" saņēma kurvīti gan no UR, gan Administratīvā rajona tiesas (interesanti – kuras? Neba jau nu Latgalē dislocētās), jo dokumenti tikai sastādīti un iesniegti latgaliešu valodā. Ar to, protams, viss neapstājās un pārsūdzība tika iesniegta Augstākajā tiesā.

Delfos pavīdēja rakstiņš, kurā biedrības "Latgalīšu volūdys centris" saņēma kurvīti gan no UR, gan Administratīvā rajona tiesas (interesanti – kuras? neba jau nu Latgalē dislocētās), jo dokumenti tikai sastādīti un iesniegti latgaliešu valodā. Ar to, protams, viss neapstājās un pārsūdzība tika iesniegta Augstākajā tiesā. Nemācēšu teikt kādā valodā pieteikums tika iesniegts, bet AT to izskatīja un sniedza atzinumu, kurā paskaidroja, ka latgaliešu valoda (izloksne, dialekts, valodas paveids, vai kā citādi apzīmēts savstarpējais komunikācijas standarts) ir ne valoda, ne nevaloda. Īsi sakot – svešvaloda.

Citas izloksnes vai valodas Administratīvā procesa likuma 110.panta otrās daļas izpratnē ir svešvalodas un latgaliešu rakstu valodā sastādīts dokuments atzīstams par dokumentu, kas rakstīts svešvalodā, secinājis Senāts.

http://www.delfi.lv/news/national/politics/article.php?id=26322155


Valsts valodas likumā atrodam:

3.pants. (1) Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda.
...
(4) Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

Šeit, tā kā būtu skaidri teikts, ka latgaliešu valoda nav patstāvīga valoda, bet gan latviešu valodas paveids, un līdz ar to, uz latgaliešu valodu nevar attiekties VVL 5. punkts par svešvalodām. AT ir citās domās :)


APL 110. pirmā daļa noteic, ka tiesvedība notiek valsts valodā. Satversmes 4.panta pirmajā teikumā apzīmēta latviešu literārā valoda. Tātad, virtuāls veidojums - literārā valoda.

Literārā valoda rodas noteiktos vēsturiskos apstākļos visbiežāk uz kāda teritoriāla dialekta pamata (kā jūs domājat – kura?).

http://www.liis.lv/latval/literval/lit1.htm

Tad nu tā, brāļi un māsas latvieši un latgalieši, ja kāds dzird kreisi noskaņoto „ne-krievu” žēlabas attiecībā uz krievu valodas ignorēšanu pašvaldībās, droši var atskauties uz AT Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmumu (par latgaliešu valodas iecelšanu svešvalodu kārtā) un likt galdā, ka arī Latgaliešu valoda (kā svešvaloda), kas ir tik pat plaši lietota kā krievu, pienākas ne mazākas tiesības kā krievu valodai.

Atsaucei uz AT lēmumu: 18.08.2009, lietas Nr. SKA-596/2009

Dalies:
Novērtē: 5 (6)

komentāri

Ēriks

Nez, šitais ir atcelts? Ja nē - tad baigais fleims tiesnešiem...

NOTEIKUMI PAR LATGALIEŠU IZLOKSNES LIETOŠANU

1. Visām valsts iestādēm un amata personām jāpieņem iestāžu un privātpersonu iesniegumi latgaliešu izloksnē.

2. Latgalē valsts un amata personām, kā arī pašvaldības iestādēm ir tiesība lietot latgaliešu izloksni sarakstoties, kā arī sludinājumos un uz izkārtnēm.

Rīgā, 1921. g. 11. augustā

Ministru prezidents Z. Meierovics

IekšIietu ministrs A. Kviesis

Iekšlietu ministra biedrs Vlad. Rubuls

Valdības Vēstnesis, Nr. 183, 1921. g. 17. augustā

http://www.vvk.lv/index.php?sadala=26&id=238

Jūlija

Iespējams, nepārvaldu latviešu valodu tik labi, lai saprastu domu, bet kāds te sakars ar tiesībām uz krievu valodas lietošanu? T.k. šī ir mana dzimta valoda, palika interesanti...

Un runājot par to tiesas lēmumu: ja savējie vairāk neatzīst savējos, tad ir sviests!

Ēriks

Doma sekojoša - vairākas kresi noskaņotās partijas uzstāj, ka pašvaldībās, kur liels īpatsvars krievvalodīgo (nezkāpēc ne baltkrievvalodīgo, poļvalodīgo, utt) ļaut saņemt un iesniegt informāciju krievu valodā.

Redz, ja AT spriedums būtu saistošs, tad nekas cits neatliktu, kā uzstāt, ka pašvaldībās, kur ļoti liels īpatsvars Latgaliešu, ļaut saņemt un iesniegt informāciju latgaliešu valodā :)

Jūlija

Žēl, ka viss grozās ne ap valodu kā tādu (dejebkuru), ne ap cilvēku un tā identitāti, bet ap to smirdīgo politiku (sick)Ko lasa citi?