RIMI klienta karte un 8 Ls sods

Jāteic, diezgan ilgi gaidīts solis no RIMI puses – klientu kartes. Lai arī izdevīgums mērāms dažos santīmos, no lojalitātes pozīcijām raugoties, tas ir mazs, bet patīkams solis klienta virzienā. Bet ne par to būs šis stāsts, bet gan par nepatīkamu atgadījumu RIMI stāvvietā.

Papildināts: 2011. gada 17.janvārī plkst 19:05

Jāteic, diezgan ilgi gaidīts solis no RIMI puses – klientu kartes. Lai arī izdevīgums mērāms dažos santīmos, no lojalitātes pozīcijām raugoties, tas ir mazs, bet patīkams solis klienta virzienā. Bet ne par to būs šis stāsts, bet gan par nepatīkamu atgadījumu RIMI stāvvietā.

Kādā vēlā vakara stundā (22:05) devos RIMI virzienā. Esam iecienījuši to, kas atrodas pulkveža Brieža ielā. Gan piebraukšana ērta, gan ļaužu mazāk, lai arī rindas pie kasēm mēdz veidoties pagaras, īpaši jau pirmssvētku vakaros. Šis vakars ne ar ko neatšķīrās no citiem vakariem, ja nu vienīgi ar to, ka ārā ir ziema.

Savācu visu nepieciešamo un devos pie kasēm, kur sagaidīja kasiere ar standarta frāzi – labvakar. Pēc pirkumu saskaitīšanas un norēķinu veikšanas, kasiere piedāvāja informācijas centrā noformēt klienta karti. Par tādas esamību tiku dzirdējis un labprāt piekritu papildināt bariņu lojālo RIMI klientu. Noformēšana aizņēma vairākas minūtes, pēc kā steigšus devos prom, kur mani sagaidīja… - kvītiņa par 8 latiem. Tā neko lojalitātes programma!

Notikuma iztirzājums

Izrādās, pie vismaz diviem RIMI (Brieža un Valdemāra ielā) jau labu laiku kā pa stāvvietu saimnieko SIA EuroPark. Šādu soli spert RIMI mudinājis apstāklis, ka daudzi auto lietotāji acīmredzot noliek auto uz ilgāku laiku. Savukārt SIA EuroPark varēja berzēt rokas un skaitīt naudiņu. Sniedzot virtuālo pakalpojumi – stāvvietas izmantošana. Lieki piebilst, ka neuzņemoties nekādu atbildību par neko.

Uzskatu, tā kā galamērķis ir RIMI un stāvvietas izmantošana ir klientu labad un RIMI interesēs, tad nolīgtais SIA EuroPark pilnā mērā reprezentē RIMI attieksmi un nostāju pret klientiem. Mani neinteresē kādi ir nolīgtie pakalpojumu sniedzēji, kas veic uzkopšanas darbus, norēķinu apkalpošanu, preču piegādi vai stāvvietas uzraudzīšanu. Priekš manis tas ir viens vienīgs RIMI.

Atrašanās privātajā teritorijā nav administratīvs pārkāpums, līdz ar ko nav spēkā apgalvojums – likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tieši otrādi, pakalpojuma sniedzējam jāizskaidro pakalpojuma būtība un izmaksas, tā vietā, lai slepus sagaidītu, kad vadītājs atstāj automašīnu un zibenīgi mesties likt līgumsoda kvīti.

 1. Iebraucot Brieža ielas RIMI stāvvietā (no Rūpniecības ielas), ieliņai kurai nav nosaukuma (laikam) glīti rotā ceļa zīme – maksas stāvvieta ar divām papildzīmēm: 1 stunda par brīvu paņemot talonu un privātīpašums. Ceļa kreisajā pusē atrodas informācijas plāksne, kurā, acīmredzot, aprakstīti noteikumi.
  Autovadītājiem kreisajā pusē novietotās zīmes, kā zināms, nav saistošas.
 2. Apstājoties, ik pa sprīdim redzamas informācijas zīmes, ka 1 stunda par brīvu. Šoreiz bez atsauces par kaut kāda talona nepieciešamību.
  Nevienā no šīm zīmēm nav norādīts kur šādu talonu var iegūt. Droši vien, liela daļa no lasītājiem iedomājas, ka maksas automātos, tad es, piemēram, to varēju arī nezināt un nodomāju, ka līdzīgi kā tas ir LIDO šādu talonu var iegūt pie kases. Otrkārt, pakalpojuma sniedzējs ir ļāvis iebraukt stāvvietā, nenosakot cik ilgā laikā šis talons jānoliek redzamajā vietā. Faktiski tas nozīmē, ka kamēr jūs ejat pēc šāda talona vai iepazīstaties ar noteikumiem, var tikt uzlikta soda kvīts.
 3. Noteikumi un līgums.
  a. Pēc advokāta skaidrotā, līgums ir abpusēji uz brīvprātības principa balstīta vienošanās. ''Iebraucot teritorijā, kur it kā tiek paziņots, ka man jāuzņemas visas saistības, ko paredz neapgaismotā plāksne, vēl nenozīmē, ka esmu noslēdzis līgumu [1]. Kur nu vēl nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma nosacījumiem, par ko EuroPark jau izpelnījies 2007. Gadā PTAC kritiku. Līdz ar ko, apšaubāms ir līguma fakts.

  b. Ne mazāk interesants fakts – kas ir līguma slēdzējs. Ņemot vērā ka līgumsodu grasās piedzīt no auto īpašnieka, kas var arī nebūt viena un tā pati persona, kas izmanto autotstāvvietas pakalpojumus, līdz ar ko parāda piedziņa nevar tikt vērsta uz automašīnas turētāju.

  c. Līgumsods. Kādā juristu forumā lasām - līgumsodu nevarēs piedzīt, jo puses par to atbilstoši Civillikuma izpratnei nav vienojušies par konkrētu tā apmēru [2].
 4. Soda kvīts.
  a. Ja tā ir soda kvīts (biļete, talons), tad tai jābūt unikālam numuram un attiecīgai uzskaitei. Dotajā gadījumā numurs ir uzlīmēts, kas manuprāt vairs nevar tikt uzskatīts par unikālu, vai vēl vairāk – par viltotu.

  b. Ja tas ir rēķins, tad jābūt skaidri salasāmam izdevējam, parakstam un zīmogam, summai, PVN, kā arī pārējiem atribūtiem atbilstoši grāmatvedības likumam.
  Dotajā gadījumā nav paraksta oriģināls, nav norādīts PVN maksātāja numurs un PVN apjoms.

  c. Ja tas ir elektroniskais rēķins, tad jābūt norādei uz elektronisko parakstu. Kā lasāms interneta vietnē par e-dokumentiem - faktiski šādiem rēķiniem ir informatīva nozīme – tie informē klientu par sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu apmēru un šo pakalpojumu cenu atbilstoši pamatlīgumam, kas rakstveida formā noslēgts starp attiecīgo pakalpojumu sniedzēju un klientu [3].
 5. Pretenziju iesniegšana. Soda kvīts otrajā pusē norādīti trīs veidi – personiski birojā, pa epastu un online. Dīvaini, ka aizpildot pieteikumu online, sadaļā apmaksas veids norādot - apmaksa par autostāvvietu netika veikta apriori tiek paziņots, ka esat pārkāpis lietošanas noteikumus. :)
 6. Stāvēšana. Atbilstoši CSN apstāšanās līdz 5 minūtēm nevar tikt uzskatīta par stāvēšanu.

Nobeigumam

Īpašuma lietošanas noteikumu zināšana protams ir laba lieta, bet ne obligāta. EuroPark ir visparastākā SIA, kuras mērķis ir iekasēt naudiņu nevis nodrošināt kārtību vai ko nu tur labticīgais RIMI klients varētu iedomāties. Skumji, ka uzņēmums koncentrējas uz naudas iekasēšanu par formāliem pārkāpumiem nevis uz tiešo biznesu. Tiesa gan, pārlasot par ko uzņēmums nenes atbildību, arī to biznesu īsti par biznesu saukt negribas.

Notikumu attīstība

2011. gada 12. janvāris - iesniegta pretenzija aizpildot europark.lv online formu. Par minēto faktu saņemts epasts ar apstiprinājumu, ka šāds pieteikums ir nosūtīts.

2011. gada 14. janvāris - caur sociālo tīklu twitter saņemts uzaicinājums no @mansrimi aizpildīt šo formu - http://www.rimi.lv/klientu-serviss/ierosinajumiem/

Nosūtīts sekojošs teksts:

Par EuroPark nelikumīgo (iespējams, krāpniecisko) komercpraksi. 2011. gada 11. janvārī plkst. 22:05 iebraucām Pulkveža Brieža ielas 33a RIMI, lai veikt pikrumu (apliecinājums tam čeks), kā arī informācija nodaļā noformēt klienta karti. Atgriežoties stāvvietā, uz priekšējā stikla tika atrasta EuroPark izsniegtā soda kvīts.
Vēlos vērstu uzmanību uz sekojošo: 1. lai piemērotu līgumsodu, jābūt noslēgtam līgumam atbilstoši CL, 2. soda kvīts nesatur tipogrāfiski iespiestu numuru, skaidri salasāmu parastu un izsniedzēju, 3. atbilstoši CSN apstāšanās līdz 5 minūtēm (laiks starp RIMI čeku un soda kvīts laiku) nevar tikt uzskatīta par stāvēšanu.
Par minēto faktu aizpildīta pretenzija europark.lv mājaslapā (atbilstoši soda kvīts reversā atrodamai infromācijai) uz ko atbilde nav saņemts. Lūdzu jūs, kā iespējamo īpašuma turētāju un ieinteresēto personu iejaukties šinī pārpratumā, liekot SIA Europark atzīt sodu par spēkā neesošu.

2011. gada 17. janvārī - saņemta atbilde no EuroPark. Citēt nav vērts, jo uzskaitīti noteikumu punkti kuri pārkāpti. Ne viena vārda par līguma faktu, stāvēšanas un apstāšanās fiksēšanas metadoloģijas, utt.

2011. gada 17.janvārī - lietas materiāli (aizdomīga izskata kvīts, 1. gabals) nodots izskatīšanai un iespējamo juridisko seku izvērtēšanai Laura Klagiša advokātu birojam.

Ar Laura Klagiša advokātu biroju līdz šim ir bijusi sadarbība uzņēmuma lietās vairākās jomās - komerctiesībās, administratīvais process, kā arī jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzību. Pilns pakalpojumu apraksts atrodam mājas lapā - http://lkbirojs.lv/services.html

 2011. gada 9. martā - ar šo lietu nesaistīts, bet svarīgs PTAC lēmums.

Žunde skaidroja - gadījumā, ja patērētājs konstatē, ka viņu automašīnai SIA «Parking Control» autostāvvietās uzliktas riteņu bloķēšanas iekārtas, uz notikuma vietu jāsauc Valsts policiju, kura liks stāvvietas pārstāvim noņemt riteņu bloķētājus.

Atteikšanās gadījumā policija būs tiesīga aizturēt autostāvvietas pārstāvjus par nepakļaušanos policijas prasībām un patstāvīgi noņemt riteņu bloķētājus vai izsaukt speciālos dienestus bloķēšanas iekārtu noņemšanai.

prese relīze

Sekojiet turpmākai notikumu attīstības gaitai!

 


LTV1 2011. gada 13.janvāra raidījums "Atklātā ceturtdiena". Video.
par privātajām un pašvaldības autostāvvietām Rīgā, par maksu, sodiem un stāvvietu uzraudzību!

 

[1] http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=88224
[2] http://www.ljb.lv/?c=diskusijaslasit&id=792
[3] http://www.e-paraksts.lv/?p=205

Dalies:
Novērtē: 5 (15)
Skatīts: 4936

komentāri

es

Tieši par šo jautājumu šodien panorāmā rādīja! :)

kk

raksta autors pieder pie to lohu sugas, kuras dēļ uz hārlejiem liek uzlīmes \"pirms nokapšanas, apstāties\", vai uz riekstu paciņas jāraksta - paciņu atvērt, saturu apēst.

Kā var šitā tupīt...

Ēriks

Neuztraucies, arī tev savs grābeklītis sagatavots ;)

rimants

to pašu var pateikt - kā var šitā tupīt uzlikt sodu par to, ka cilvēks atbraucis uz veikalu iepirkties
ir taču speciālās laika zīmes, ko atstāt uz priekšējā paneļa. Nē - jāslāj pāri stāvvietai, lai paņemtu sūda talonu!

Jūlija

Ja 1 stunda bez maksas, tad aiz priekšējā stikla uz paneļa jāatstāj zīmīte cikos a/m tika novietota stāvvietā. Tas pēc noteikumiem.

Un vispār, varbūt tomēr ir vērts nomainīt veikalu? Šīs, ja pareizi atceros, nav pirmais tudiš-pīp...

Ēriks

EuroPark atzīst par derīgu tikai speciālu čeku. Tā rakstīts viņu noteikumos. Nesaprotu, kāpēc nevarēja tos čeku aparātus uzlikt pie iebraukšanas?

Jūlija

A kurš tad sodus maksās? (ufo)

Uldis

Brieža ielā aparāti ir redzamā vietā. pats esmu maksājis 8Ls 2 reizes citā stāvvietā un uzskatu ka salīdzinot ar parkcontrol, šie vismaz ir daudz maz samērīgi sodi.

protams mums visiem pajāt uz noteikumiem līdz brīdim kad uzliek sodu un tad sākam tēlot šļaukas un noteikumus lasīt sev vēlamā formā.

edd

Pilnībā piekrītu. Šis teikums visprecīzāk raksturo radušos situāciju:\"protams mums visiem pajāt uz noteikumiem līdz brīdim kad uzliek sodu un tad sākam tēlot šļaukas un noteikumus lasīt sev vēlamā formā.\"

Īstenībā tipisks īdētāja raksts - sākumā tiek meklēti iemesli sava PĀRKĀPUMA attaisnošanai, tad meklēti trūkumi soda licēju darbībā utt., bet savs PĀRKĀPUMS tiek raksturots - nu es jau tikai tā, es jau tikai uz brīdi, nu tas uzraksts jau laikam uz mani neattiecas, bet tas otrs uzraksts redz ir tādā leņķī un tā tur gaisma spīd virsū tam uzrakstam, ka galīgi nevar salasīt un kāpēc nav tā un šitā.

Ēriks

Tu esi drošs, ka ienākot veikalā JAU NĒESI pārkāpis noteikumus? Jo, piemēram, uzkopšanas firma izdomāja iekasēt 1Ls no tiem, kas nenoslauka kājas, novietojot attiecīgos noteikumus attālā veikala stūrī. Absurds? Tev taču bija jāzina, ka jāņem līdzi čībiņas!

Šādu domstarpību nebūtu, ja tie automāti būtu nolikti pie iebraukšanas. Europark pats atzinis, ka no soda naudām tiem ir lielāka peļņa nekā no pakalpojumu sniegšanas.

eksperts

twitter konts mansrimi nepieder Rimi, bet nu pastāsts kopumā ir graujošs. Tas europark ir kaut kāda slaucamā mašīna.

Jūlija

Jap, laikam tieši tāpēc mums gandrīz visur ir viens vienīgais Europark (money)

Fedja

To kvīti var uzkārt hauzītē uz nagliņas. Ikviens jurists apliecinās, ka šo sodu piedzīt nav iespējams, jo nav noslēgts līgums. Tas ka pie kaut kāda staba ir piekārts kaut kāds uzraksts nenozīmē līguma noslēgšanu. Punkts.

Iesnieguma sūtīšana uz europark ir pilnīgi bezjēdzīga nodarbe, jo neko nedod un nav arī nepieciešams. Labāk graust semočkas un skatīties Rimi reklāmas pa vidu mūsu nožēlojamajiem tv šoviem.

edd

Zini, lai cik tas neliktos pārdabiski, bet pat ieejot veikalā es VIENMĒR noslauku kājas, pat, ja ārā ir sauss. Tas jau ir kā reflekss, jo māte man mācīja, ka ieejot no āras mājā, dzīvoklī, telpā, (watever) ir jānoslauka kājas. Tur jau ir tā nelaime, ka daudzām lietām būtu jābūt pašsaprotamām un iemācītām jau no bērna kājas -jā arī tas, ka maksas stāvvietā ir jāmaksā, un Tev kā autovadītājam pirms nolikt kaut kur mašīnu ir jāpārliecinās, kādā stāvvietā Tu to atstāj un kādi ir šīs stāvvietas noteikumi, jo tas ir Tavās paša interesēs.

Ēriks

Nu re, pats atbildēji uz saviem jautājumiem :) -
1. Manā bērnībā maksās stāvvietu nebija un māte, to pat ļoti gribēdama, nevarēja iemācīt;
2. Stāvēšana un apstāšanās nav viens un tas pats. Ja apstāšanos traktē pēc CSN, tad 5 minūtes varētu būt par maz, lai iepazītos ar līgumu.
3. Labprāt iepazītos ar stāvvietas noteikumiem pirms iebraukšanas, tikai uz tās ieliņas (no kuras iebrauc stāvvietā) aizliegts apstāties un stāvēt. Un vienīgais veids, kā iepazīties ar notiekumiem bija iebraucot stāvvietā.
4. Ak jā, arī iebraucot stāvvietā vietā kur atrodas noteikumi un naudas aparāts ir dzeltena svītra, kas nozīmē, ka nevaru apstāties. Speciāli braucu skatīties (driver)

edd

Zini, lai cik tas neliktos pārdabiski, bet pat ieejot veikalā es VIENMĒR noslauku kājas, pat, ja ārā ir sauss. Tas jau ir kā reflekss, jo māte man mācīja, ka ieejot no āras mājā, dzīvoklī, telpā, (watever) ir jānoslauka kājas. Tur jau ir tā nelaime, ka daudzām lietām būtu jābūt pašsaprotamām un iemācītām jau no bērna kājas -jā arī tas, ka maksas stāvvietā ir jāmaksā, un Tev kā autovadītājam pirms nolikt kaut kur mašīnu ir jāpārliecinās, kādā stāvvietā Tu to atstāj un kādi ir šīs stāvvietas noteikumi, jo tas ir Tavās paša interesēs.

Kangarooo

Nu luuk kaa jaadomaa ar galvu

name

>Ne mazāk interesants fakts – kas ir līguma slēdzējs. Ņemot vērā ka līgumsodu grasās piedzīt no auto īpašnieka, kas var arī nebūt viena un tā pati persona, kas izmanto autotstāvvietas pakalpojumus, līdz ar ko parāda piedziņa nevar tikt vērsta uz automašīnas turētāju

Tas nu gan nav būtiski. Kā tas auto nokļuva stāvvietā un kas to tur nolika nav svarīgi, kaut vai ar evakuatoru atveda. Auto ir objekts par kuru atbild īpašnieks. Ja tavā privātīpašumā uzrodas svešs priekšmets tevi ļoti krata kurš to tur nolika vai tomēr interesē kam tas pieder lai var aizvākt.

Ēriks

Lai privātīpašumā nebrauc iekšā, uzliek žogu vai palūdz aizbraukt, izskaidrojot, ka tas ir privātīpašums, nevis uzliek līgumssodu (bez noslēgta līguma).
Varbūt gudrīžiem ir skaidrs, kā rīkoties šinī EuroPark stāvvietā - http://yfrog.com/kg7mhidmj Pačukstēšu priekšā, nevienu (!) naudas aparātu apkārtnē neredzēju, bet svētdienas dienā aktīvi rosījās sodu līmētāji.

xis

http://www.whatcar.lv/auto-zinas-raksts/4577/jurists-par-stavvietu-kvitim-un-paradu-piedzinejiem

Civillikuma 1405.pants: „Lai darījumam būtu tiesīgs spēks, ir vajadzīgs, lai tā dalībniekiem būtu tiesību spēja un rīcības spēja; ... .”
Transportlīdzeklim nepiemīt ne tiesību spēja, ne rīcības spēja noslēgt līgumu. Tieši tāpēc ne EuroPark Latvia, ne Lindorff nekad nav vērsušies tiesā”, secina jurists.Ko lasa citi?