Par zaķiem un sabiedrisko transportu

Notikumi ap RS (Rīgas Satiksme) kopumā (ne tikai par kontrolieriem) rada priekšstatu par savdabīgu vidi, kur mīļā miera labad, lielie priekšnieki piever acis šādām tādām izdarībām, kas nepārprotami veicina iedomātu attaisnoto nesodāmību.

Notikumi ap RS (Rīgas Satiksme) kopumā (ne tikai par kontrolieriem) rada priekšstatu par savdabīgu vidi, kur mīļā miera labad, lielie priekšnieki piever acis šādām tādām izdarībām, kas nepārprotami veicina iedomātu attaisnoto nesodāmību.

Interesanti, ka ir cilvēki, kas par sevi rada patīkamu priekšstatu, bet ir cilvēki, kas par sevi rada kaitinošu priekšstatu. Acīmredzot Rīgas Satiksmes vadītājs Leons Bemhens ir viens no tiem. Ja reiz tāda sajūta ir radusies (attiecībā uz personu vai iestādi kā tādu), tad pavisam intuitīvi tiek meklēta informācija, kas diskreditētu šo subjektu, tādā veidā apstiprinot un racionalizējot sajūtas un apmierinot savu ego.

Uz šādu pārdomu rakstu pamudināja kārtēja ziņa, ka RS kontrolieri slikti apgājušies ar kādu "zaķi". Pavisam cita ziņa, ka RS darbinieks nēsājot šaujamieroci un kuru katru brīdi gatavs to izmantot, utt. Un te nu radās pārdomas, kāda motivācija RS kontrolieriem šādi rīkoties? Lai vai kā – apbrīnas vērta ir kontrolieru iejušanās savā lomā.

Notikumi ap RS kopumā (ne tikai par kontrolieriem) rada priekšstatu par savdabīgu vidi, kur mīļā miera labad, lielie priekšnieki piever acis šādām tādām izdarībām, kas nepārprotami veicina iedomātu attaisnoto nesodāmību.

Par ko tad īsti nonāk RS kontrolieru redzeslokā?

a) Braukšana bez biļetes.
b) Braukšana ar nederīgu biļeti.
c) Bagāžas pārvadāšanu, kas pārsniedz noteiktos izmēru.

Bagāža. Saskaņā ar 2009. gada 31. marta grozījumiem 2.5.4. punktu, bez maksas var pārvadāt vienu rokas bagāžu, kuras izmēru (garums, augstums, platums) summa nepārsniedz 200 cm. Ja nu gadījumā jāved kas lielāks – jāiegādājas vienreizējā bagāžas biļete. Aizliegts pārvadāt bagāžu, kuras izmēru summa lielāka par 300 cm.

Pastāv RD noteikumi Nr 10 „Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss un autobuss) lietošanas noteikumi” [1], kas nosaka ko var un ko nevar darīt.

Tiesa gan, tur ir arī citi aizliegumi, par kuriem var uzlikt sodu, par kuriem nebiju ne zinājis, nedz arī iedomājies. Piemēram:

- braukt uz kāpnēm un citām izvirzītajām transporta līdzekļa daļām;
- atvērt transporta līdzekļa salona kreisās puses logus, izliekties pa logiem vai durvīm;
- trokšņot, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus vai lietot skaņu atskaņošanas aparatūru;
- iekāpt un braukt transporta līdzeklī ar skrituļslidām;
- braukšanas biļeti nodot citam pasažierim, lai šo biļeti izmantotu braucienam minētajā transporta līdzeklī.

Soda apmēru regulē LAPK 3 panti (135, 136 un 137). Attiecīgi – par braukšanu bez biļete – sods no 2 līdz 5 Ls, par visu pārējo – sods līdz 15 Ls.

Ņemot vērā, ka tas ir administratīvs pārkāpums, tad:
1. Soda kvīts uzskatāma par administratīvo aktu.
2. Pārkāpumi nesummējas :) , lai arī pastāv likuma norma, ka līdz ar soda nomaksu, jānomaksā arī par virsnormas bagāžu. Toties par braukšanu bez biļetes RD noteikumos (grozījumi 2009.gada 31.martā) 2.3. punktā paredzēts „Soda uzlikšana neatbrīvo pasažieri no vienreizējās braukšanas biļetes iegādes”, savukārt LAPK 136. pantā šādas normas nav).

Ja transporta līdzeklis salūzt?

Ja ceļā radies negaidīts satiksmes pārtraukums vai ja transporta līdzeklis nevar turpināt ceļu tehnisku bojājumu dēļ, vadītājs bez maksas izsniedz pasažierim vienreizējo pārsēšanās biļeti, ja pasažieris var uzrādīt derīgu vienreizējo braukšanas biļeti vai abonementa biļeti, kurā autorizēts attiecīgais brauciens. Pasažieriem ir tiesības izmantot vienreizējo pārsēšanās biļeti vienu stundu no tās izsniegšanas brīža jebkurā pārvadātāja transporta līdzeklī, kurš brauc jebkurā virzienā.

Zīmīgi, ka RS mājas lapā neatradu nedz aprakstu, nedz attēlu kāda izskatās pārsēšanās biļete..

Par ko tad tāda nepatika?

1. Īsti nesaprotu, ja jau tas ir administratīvs pārkāpums, kāpēc CP gadījumā maksāt uzreiz nevar, bet RS gadījumā pat ieteicams (ja piekrīt pārkāpumam)?
2. Soda iekasēšanas metodika.
3. Soda apmērs. Nosacījums līdz 15 Ls, nez kāpēc man asociējas – ja ar papīriem, tad 15 Ls, ja bez tad 5 Ls. Tas rada netaisnības principu, jo par identisku pārkāpumu pie vienādiem apstākļiem var tik piemēroti dažādi sodi.
Vispār interesanti – vai divi "zaķi", kas samaksājuši dažādus sodus radītu tiesisko precedentu? :)
4. Par soda kvīšu neizsniegšanu. Parasti ir tā – samaksā pieci (vai desmit) lati un brauc tālāk. Otrs variants – izkāpt ārā un tad samaksāt un pretī dabūt kvīti. Šāda darbība, manuprāt, traktējama kā korupcija (netiek sastādīts administratīvais akts), kas izdarīta ar iepriekšējo nodomu un grupā.
5. „Galējās nepieciešamības” princips vispār netiek ievērots;
6. Man liekas dīvaini – kā var administratīvi sodīt personu, neidentificējot tās personību.
7. Kontrolierim ir tiesīgs uzaicināt „zaķi” labprātīgi izkāpt no transporta līdzekļa. Piespiedu izsēdināšanu var veikt tikai policijas darbinieks (jebkurš vai? Sētnieks, piemēram?). [5].

Kas tālāk?

Tālāk paredzēti grozījumi [3], pēc kuru stāšanās spēkā nepiemēros administratīvo sodu, bet gan tikai līgumsodu, kura apmēru noteiks pārvadātājs. Tas nozīmē, ka nepastāvēs tādi jēdzieni, kā „galējā nepieciešamība” (kas LAPK gadījumā ļauj nepiemērot sodu), kā arī, visticamāk, to, ka sods var tikt nomaksāts vēlāk (uz kāda pamata tad piedzīs, ja subjekts atsakās parakstīties?). Skatoties patreizējo attīstību (kontrolieru attiecībās ar "zaķiem"), manuprāt, nekādi uzlabojumi nav gaidāmi.

P.S.
Interesanta pieredze Vīnē, Austrijā. Sabiedriskā transporta līdzeklī iekāpj kontrolieris un divi bruņoti apsargi. Tādi riktīgi tēvaiņi. Nav sanācis piedzīvot nedz arī redzēt kā izpaužas "zaķu" ķeršana, līdz ar ko nemācēšu teikt, kas notiek, ja zaķis atsakās kāpt ārā? Bet, izskatījās iespaidīgi.

[1] Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss un autobuss) lietošanas noteikumi - http://www.likumi.lv/doc.php?id=190901
[2] LAPK - http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648
[3] Par braukšanu bez biļetes vairs nepiemēros administratīvus sodus - http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2010gads/janvaris/050110-05-sm/
[4] RS FAQ - http://www.rigassatiksme.lv/?sadala=81
[5] MK noteikumi Nr 843. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība

Dalies:
Novērtē: 4 (4)

komentāriKo lasa citi?