Ask.fm un pusaudžu pašnāvības jeb kurā pusē nostāties?

Sociālo tīklu sūtība ir reālās dzīves papildināšana, saglabājot un pārnesot virtuālajā vidē komunikācijas un socializācijas iespējas. Savos pirmsākumos virtuālā vide piedāvāja uzturēt virtuālu "Es" tēlu, publiski atrādot vien tās īpašības, kuras šī tēla īpašnieks vēlas. Taču virtuālā vide ļoti ātri konverģējās ar reālo, turklāt nevis to papildinot, bet vien ieviešot jaunu komunikāciju dimensiju.

Sociālo tīklu sūtība

Sociālo tīklu sūtība ir reālās dzīves papildināšana, saglabājot un pārnesot virtuālajā vidē komunikācijas un socializācijas iespējas. Savos pirmsākumos virtuālā vide piedāvāja uzturēt virtuālu "Es" tēlu, publiski atrādot vien tās īpašības, kuras šī tēla īpašnieks vēlas. Taču virtuālā vide ļoti ātri konverģējās ar reālo, turklāt nevis to papildinot, bet vien ieviešot jaunu komunikāciju dimensiju.

Virtuālā vide balstīta uz reālā cilvēka vājībām - vajadzība pēc uzmanības. Taču, ja reālajā vidē socializācija un savstarpējās komunikācijas veids ir kaut cik regulēts (ar Dieva baušļiem, ar Krimināllikumu, ar līdzcilvēku nosodījumu),  tad virtuālajā vidē netiek nodarīts tūlītējs nodarījums ( tiesiskajā izpratnē), līdz ar to radot nesodāmības un ne personificēšanās ilūziju. Par pamatu tam visticamāk kalpo nodarījuma seku nepiedzīvošana. Respektīvi, izdarot kādu darbību vai tikai dzēlīgu piezīmi, nevar iegūt reālai dzīvei līdzvērtīgu atpakaļ saikni, redzēt cietušā reakciju un pārdzīvojumus.

Nodarījums virtuālajā vidē varbūt dažāds. Sākot ar kiberuzbrukumu kādai sistēmai, autortiesību objekta neatļautu izmantošanu, beidzot ar aizskarošas, bet savā būtībā naivas piezīmes izteikšanu.

Pusaudžu socializācijas īpatnības

Atšķirībā no pieaugušiem, kuriem dzīves spēles noteikumi lielākoties ir skaidri, bērniem un pusaudžiem tādi jāatklāj. Turklāt, pieaugušie vadoties no racionāliem apsvērumiem un slinkuma, visai ātrā vecumā (līdz 30 gadiem) izveido komforta zonu, no kuras ļoti negribīgi atkāpjas. Lielākoties ap šo laiku jau ir izveidojusies karjera, nostabilizējušās attiecības ar draugiem un dzīvesbiedru, iespējams dzimuši bērni, kas prasa savu laiku un rūpes. Jebkurš solis ārpus ierastās komforta zonas prasa piepūli un enerģiju, līdz ar to tiek veiks salīdzinoši reti, vai netiek veikts vispār.

Bērniem un pusaudžiem tas viss jāatklāj pašiem, līdz ar to arī interese un motivācija to darīt ir cita. Jātestē attiecību (un reizēm arī likuma) robežas. Jāatrod pašrealizācijas veids, jāveido attiecības un jāatrod sevi pūlī. "MeMeMe" paaudze, jeb paaudze kura dzimusi digitālajā laikmetā ir krietni narcistiskāka, toties apveltīta ar teju iedzimtām spējām integrēties virtuālajā pasaulē. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka tā nav vecāku kontrolēta pasaule.

Pusaudži nav ne iecietīgāki ne nežēlīgāki kā pieaugušie. Tas ir vecums, kad tiek testētas visas iespējamās robežas, arī vardarbības. Ja (pieaugušo) kontrolētos apstākļos, piemēram, skolā izejot ārpus rāmjiem, šī robeža tiek ierādīta,  tad virtuālajā - kontrole ir krietni vien vājāka, vai tādas vispār nav. Turklāt, nekontrolētās agresijas izpausme ir vilinājums ne tikai pieaugušajiem, bet jebkuram indivīdam, kurš nespēdams racionalizēt sevī naidu, to ir tikai apslāpējis.

Naids un dusmas ir cilvēka pamat emocijas. To pamatā var būt gan instinkti (arī seksuālais), gan pašnoteikšanās. Naidu un dusmas ir grūti aizmirst un piedot. Šīs emocijas ir tieksme projicēt uz citiem tēliem, kuriem ar šīm emocijām bieži vien nav nekāda sakara. Nekontrolētos apstākļos, kā piemēram, virtuālajā vidē, tās var tikt izgāztas pilnīgi nesaistīta cilvēka.

Jāņem vērā arī atsevišķu sociālo grupu vērtības un tieksmi iegūt (pierādīt) savu vietu barā. Lai stiprinātu bara identitāti tiek noteikti pielūgsmes ideāli, kā arī nicināmās personas vai personu grupas. Vājāko nicināšana un pazemošana ar mērķi izcelt savu patību un pierādīt (galvenokārt sev) savu atšķirību.

Kas "ne tā" ar Ask.fm?

Ask.fm ir tapis Latvijā, par ko ir neaprakstāms prieks (Mēs varam!). Turklāt līdzīgas sociālās formācijas ir bijušas vairākas un kā skat, tikai Ask.fm spēja izbīdīties pasaules sociālo tīklu slavas zenītā. Taču jāņem vērā, ko arī norādīja angļu izdevums "The Daily Mail" - kādas personības un ar kādu audzināšanas mantojumu stāv aiz šī portāla. Piemēram, brāļi Ilja un Marks Terebini  neslēpj savas simpātijas pret Staļina režīmu.

Lai arī pēc Īrijas pusaudžu pašnāvībām (tās bija pirms Hannas Smitas pašnāvības), interneta vietne bija apņēmusies pievērst lielāku uzmanību moderācijai. Kā norāda laikraksts - tas tā arī netika izdarīts. Savukārt interneta vietnē TheStudenRoom.co.uk kāds foruma dalībnieks norāda, ka Ask.fm puikas ir tik ļoti apsēsti ar naudas raušanu, ka piemirsuši par tik pašsaprotamu lietu kā moderācija.

Arī Latvijā plaši pazīstamais tehnoloģiju blogers K.Skutelis nostājies Ask.fm pusē, retoriski vaicājot:

Vai šaujamieroči ir vainīgi pie tā, ka ar tiem var nogalināt? Vai motocikli ir vainīgi pie tā, ka ar tiem var nosisties? Vai elektrība ir vainīga pie tā, ka var palikt bez dzīvības liesmas?

Nedomāju, ka bērnu un pusaudžu savstarpējās attiecības jāļauj būvēt pēc mežoņu principiem. Pēc principa - stiprākais izdzīvos. Nobriedis cilvēks (vecāks) ir pietiekami saprātīgs, lai noteiktu (savam) bērnam kas labs un kas ļauns. Skolā to dara personāls, bet virtuālajā vidē to nedara neviens. Saprātīgs vecāks neļaus bērnam spēlēties ar pielādētu ieroci, neļaus braukt ar motociklu vai gramstīties ap elektrības vadiem.

Vecākiem ir jāspēj pienācīgi reaģēt un izskaidrot gan anonimitātes robežas internetā, gan kritisko attieksmi pret nejauši (vai jauši) atrasto informāciju. Taču Ask.fm ir cits stāsts. Ask.fm ir faktiski radījis vietu, kur tie paši bērni, kuri diendienā satiekas skolā, var brīvi izteikt aizskarošas piezīmes un apvainojumus, ar to vien atšķirību ka tas paliek nepamanīts.


Avoti:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2389212/Hannah-Smith-Suicide-teen-trolled-say-Latvian-website-chiefs-Ask-fm.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ask.fm

Dalies:
Novērtē: 5 (1)

komentāri

edza

Ņemot vērā, ka pēdējā gadījumā sliktos "jautājumus" sev sabēra pati cietusī, tad nez vai ask.fm pie tā vainojams. Ir poga pasūdzēties adminiem un ir iespēja vispār nereģistrēties tādos saitos.

Eriks

Nevar nereģistrēties. Ask.fm ir kļuvis pat noteiktas subkultūras sastāvdaļu.

Jūlija

Labdien!

Esmu Latvijas Universitātes Komunikāciju zinātnes Sociālo zinātņu bakalaura studiju programmas 4. kursa studente Jūlija Bogdanova.
Sava bakalaura darba ietvaros veicu pētījumu par jauniešu pašnāvībām, par to komunikāciju internetā par pašnāvības tēmu. Lūdzu, aizpildiet anketu, ja Jums ir 18-25, bet, ja nav, lūdzu, nosūtiet saviem draugiem, paziņām, ļoti vajadzīgs bakalaura darbam. Paldies!
http://ejuz.lv/ludzuaizpildietlotisvarigiKo lasa citi?