Prostitūcija, darbs mājās, bērnu aprūpe un laulība

Raugoties abstrakti un atrauti no realitātes (un vēstures) - vienas grupas tiesību akcentēšana, kā vienlīdzības korekcijas mehānisms pats par sevi nav nekas slikts. Pat ja atmetam V.Rudzīša domugraudus par vīriešu bezierunu pakļāvību dievietei, vienas atsevišķas cilvēku grupas izcelšana liek vismaz aizdomāties par šādas vēlmes patiesiem mērķiem.

Kapitālismam mēdz piedēvēt arī seksuālā ziņā izvirtīgu dzīvesveidu, homeseksuālisms propagandu un ģimenes vērtību graušanu. Kā pretmets kapitālismam ir sociālisms, kurš gan vārdos primāri vēršas par vienlīdzību (atņemt tiem, kam ir), tomēr darbos ir flagmanis feminismam, kas kā raugi arī grauj ģimenes vērtības.

R.Luksemburgas vārdiem izsakoties: “Prostitūcija, darbs mājās, bērnu aprūpe un laulība - to visu sociālistiskais feminisms uzskata par veidiem, kā patriarhālā sistēma ekspluatē sievieti”

Pavisam nesen Zviedrijas ārlietu ministre M.Valstrēma, būdama sociāldemokrāte, paziņoja, ka valsts prioritāte būs “feministiska ārpolitika”, ar to primāri saprotot – sieviešu tiesības.

Raugoties abstrakti un atrauti no realitātes (un vēstures) - vienas grupas tiesību akcentēšana, kā vienlīdzības korekcijas mehānisms pats par sevi nav nekas slikts. Pat ja atmetam V.Rudzīša domugraudus par vīriešu bezierunu pakļāvību dievietei, vienas atsevišķas cilvēku grupas izcelšana rosina uz pārdomām par šādas vēlmes iespējamiem patiesiem mērķiem.

Avoti:

[1] Zviedrijas ārlietu ministre pasludina "feministisku ārpolitiku" - http://www.irir.lv/2015/6/9/zviedrijas-arlietu-ministre-pasludina-feministisku-arpolitiku

[2] Feminisms - http://lv.wikipedia.org/wiki/Feminisms

Dalies:
Novērtē: 0 (0)

komentāriKo lasa citi?