N.Ušakova un V.Dombrovska sociālais portrets

Pētījums, kurā pēc dažādiem publiski pieejamiem parametriem, iegūtiem no sociālā tīkla Twitter, izveidots politisko spēku - Vienotības un Saskaņas centrs, kā arī divu redzamāko politisko līderu sociālie portreti.

Politiķa popularitāti lielā mērā nosaka tas, cik daudz vēlētāju par to gatavi balsot. Lai arī sociālie tīkli aptver tikai vienu daļu no visiem komunikāciju kanāliem, mēģināsim ielūkoties un, vadoties pēc to sekotājiem, izveidot divu redzamāko politisko spēku (Vienotība un Saskaņas centrs) un to līderu (V.Dombrovskis un N.Ušakovs) sociālo portretu. 

Par pētījumu.

Pētījumā izmantoti publiski pieejamie dati par četru Twitter kontu sekotājiem. Lai arī Twitter nesatur personu dziļāk raksturojošus parametrus, kā piemēram, dzimums, vecums u.tml., tomēr šis ir mēģinājums, vadoties no sekotāju uzvedības, izveidot detalizētu ieskatu, kāds īsti ir apskatāmā profila vidējais statistiskais sekotājs, kas netieši raksturos arī pašu profila īpašnieku.

Pētījuma mērķis ir arī pierādīt vai apgāzt dažādus pieņēmumus, kā piemēram, ka kādam profilam pārsvarā seko „tukšie” sekotāji, kuri nav ap sevi sapulcinājuši ievērojamu sekotāju pulku, kā arī vērojama niecīga sociālā aktivitāte.

Kā turpinājums šim pētījumam varētu būt: 
- sekotāju sociālās aktivitātes analīze;
- pētāmā profila aktivitātes analīze;
- pētāmā profila aktivitāšu lingvistiskā un sentimentālā analīze;

Pētījums

1.  Cik kopējo lietotāju līderim un politiskam spēkam?

1.1. Nilam Ušakovam un Saskaņas centram


1.2. Valdim Dombrovskim un Vienotībai

Secinājumi: sekotāji izvēloties sekot N.Ušakovam, ļoti reti kad seko Saskaņas centram, savukārt otrādi šāda likumsakarība nav saskatāma. Mazāk izteikts šāds sadalījums ir Vienotībai un tās līderim V.Dombrovskim. Tas liek secināt, ka N.Ušakovs neatkarīgi no partejiskās piederības ir populārs.

2. Ko par sevi pastāsta sekotājs?

Ņemot vērā, ka nebija iespējams pārliecināties par norādītās informācijas patiesumu, tika izmantota vienkāršotā tehniskā analīze, nosakot, cik vārdu norādīts aprakstā, pieņemot, ka divu vārdu gadījumā norādīts Vārds Uzvārds.


* x ass vērtības izteiktas procentos

Secinājumi:  Pēc iegūtiem datiem redzam, ka konspiratīvākie sekotāji ir līderiem, mazliet atklātāki – politiskiem veidojumiem. Tas liecina, ka anonīmie lietotāji izvēlas sekot personībām, nevis organizācijām.

3. Kādu domēnu web lapas norādījuši sekotāji?

Mērķis: pierādīt vai apgāzt pieņēmumu, ka kreisiem spēkiem sekotāji lielākoties dzīvo (vai virtuāli dzīvo) Krievijā.


* x ass vērtības izteiktas procentos

Secinājumi: pēc iegūtiem datiem redzam, ka vairāk lietotāju, kuri izvēlējās norādīt ārējo resursu ir sekotāji organizācijām. N.Ušakovam vērojama izteikta lietotāja anonimizācija. Daļēji apstiprinājās pieņēmums, ka kreisi noskaņotiem politiskiem spēkiem vairāk ir sekotāju, kuri norādījuši saiti uz ārējo resursu .ru zonā.

4. Cik sekotājiem ir sekotāju?

Mērķis: pierādīt vai apgāzt pieņēmumu, ka N.Ušakova un V.Dombrovska lielais sekotāju skaits skaidrojams ar fiktīviem profiliem (saucamām, nullītēm).

Secinājumi:  N.Ušakovam tik tiešām vērojams ievērojams skaits (7%) sekotāju, kuriem pašiem nav neviena sekotāja, absolūtos skaitļos tādi ir 1.2 tūkstoši. Savukārt politiskām organizācijām vērojams tādu sekotāju skaits, kuriem ir vairāk par 100 sekotāju. Tas, savukārt rada aizdomas, ka pastāv daļa sekotāju, kuri seko visiem pēc kārtas.

5. Sekotāju aktivitāte pēc izteiktiem komentāriem.

Mērķis: līdzīgs 4.punktā

Secinājumi:  datus var iedalīt divās grupās, sekotāji, kuri seko organizācijām un personām, pie tam, tie kuri seko organizācijām ir ievērojami aktīvāki. Turpretī, tie, kuri seko personām ir vai nu pasīvāki vai jauni lietotāji un vēl nav paspējuši paust savu viedokli ievērojamā apjomā.

6.  Kad izveidoti sekotāju profili?

Jāņem vērā, ka nav iespējams iegūt datus, kad sekotāji sākuši sekot kādam no izvēlētiem profiliem.

Secinājumi:  lai arī Twitter dibināts 2006. gadā, ievērojamāku popularitāte sekotāju vidū guva 2008. gadā. N.Ušakovam vērojams jauno sekotāju pieaugums, savukārt Saskaņas centrs savu popularitāti Twitter vidū piedzīvoja 2011. gadā. Vienotībai jaunizveidoto sekotāju kritums ir visizteiktākais. Apbrīnojami proporcionāls sadalījums ir Vienotības redzamākai personai – V.Dombrovskim.

7. Kādus rīkus izmanto sekotāji, rakstot tvītus?

Mērķis: pierādīt vai apgāzt apgalvojumu, ka kāda sociālā konta sekotāji vairāk izmanto iPhone vai iPad.

Dati iegūti analizējot pēdējos sekotāju ierakstus, kas tikai daļēji parāda lietotāju paradumus izmantot tos vai citus rīkus.

Secinājums:  pēc iegūtiem datiem redzams, ka Saskaņas centra sekotāji ievērojami vairāk izmantot Tweet Button, t.i. vairāk kopīgo rakstus (iespējams, kas skar SC). Toties Vienotības sekotāji šinī ziņā ir kūtrāki, vai arī interesējošo ziņu avoti neizmanto Tweet Button tehnoloģiju savā interneta resursā. Redzams, ka SC sekotāji izmanto ievērojami plašāku rīku klāstu, rakstot tvītus.

8. Cik daudzi seko abiem politiskiem spēkiem?

Mērķis: pierādīt vai apgāzt 4. punkta pieņēmumu, ka pastāv Twitter lietotāju grupa, kura seko visiem pēc kārtas.

8.1. Seko gan Vienotībai, gan Saskaņas centram.

 

8.2. Seko gan V.Dombrovskim, gan N.Ušakovam.

Secinājumi:  pēc partiju sekotājiem, redzam, ka tie, kuri seko Saskaņas centram, seko arī Vienotībai, savukārt apgrieztā tendence nav novērojama. Partiju redzamāko sekotāju vidū šāda starpība nav vērojama. 203 personas seko visiem četriem Twitter kontiem.

Nobeigumam.

Pētījumā izmantotie dati iegūti 2012. gada 27. oktobrī.

  Seko Sekotāji Tvīti
NU 459 17635 3378
SC 128 484 741
VD 307 16663 1329
V 608 2816 3162


Ir vispārzināms fakts, ka N.Ušakovs aktīvi bloķē sekotājus, iespējams tos, kuri uzdod neērtus jautājumus par Rīgas Domes darbu, amatpersonu neizdarību vai paviršību. Rīgas Domes viedokli vairāk kā mēneša garumā noskaidrot neizdevās, neskatoties uz vairākkārtējiem atgādinājumiem.

Dalies:
Novērtē: 4 (6)

komentāri

Arturs Mednis

Interesants salīdzinājums. Vai skaitījāt manuāli, vai kā savādāk? Katrā ziņā ļoti labi padarīts darbs, un it īpaši patika ta, ka gandrīz pie katra punkta ir pieviienots "mērķis pierādīt vai apgāzt". Turpiniet!

Jadviga

Nu ļoti efektīga analīze.

krista

man patik jusu idejasKo lasa citi?