Pāreja no latiem uz eiro

Apmeklēju Dienas Bizness Konferences rīkoto semināru ar nosaukumu „Veiksmīga pāreja uz eiro”, tāpēc vēlos padalīties ar gūtajām atziņām un pārdomām, tā sēžot un klausoties runātājus. Kas sagaida un kā izskatīsies ...

Šo trešdien, 28.augustā, apmeklēju Dienas Bizness Konferences rīkoto semināru ar nosaukumu „Veiksmīga pāreja uz eiro”, tāpēc vēlos padalīties ar gūtajām atziņām un pārdomām, tā sēžot un klausoties runātājus. Sākšu ar lirisko un vēsturisko atkāpi. Tā padomājot, liecies pati sena kā pasaule, jo savā mūžā jau pieredzu ceturto valūta, kas nāk apgrozībā Latvijā. Skolas laikā tērēju padomju rubļus un kapeikas, tad bija atmodas gadi un pārejas posma nauda (1992) Latvijas rubļi jeb tautā sauktie repšiki.

 
  
Bildes nostaļģijai

Tad pilntiesīga nacionālā valūta lati un santīmi ar smuki izstrādātu, pārdomātu dizainu, aizsardzības zīmēm, tautiskiem ozoliem un Lielvārdes jostām, ko ar prieku tērēju pašreiz. Savukārt, pavisam drīz, no 2014.gada 1.janvāra, Latvijā būs vieni vienīgi eiro un eiro centi. Kārtējs vēsturisks brīdis. Neviļus nāk prātā austrumnieku lāsts -  kaut tu dzīvotu pārmaiņu laikā! Laikam ļoti sens teiciens, jo, spriežot pēc mūsdienu pasaules dinamikas, pārmaiņas ir nepārtrauktas un neizbēgamas.

Seminārs bija domāts galvenokārt uzņēmējiem un it īpaši tiem, kam darbošanās notiek tirdzniecībā ar skaidras naudas norēķiniem. Tajā tika runāts gan par darbinieku informēšanu, gan par tīri psiholoģisku (bailes no nezināmā, runātāja no Demarsch) sagatavošanu pārējai uz citu valūtu; par darbībām ar bezskaidras (runātājs no Point Transaction System) un skaidras naudas norēķiniem; par resursu vadības sistēmu pārbūvēšanu vai pielāgošanu (runātājs no FMS)  u.tml.Latvijas eiro monētas. Foto: Lita Krone, LETA

Savukārt man personīgi vērtīgas šķita divas uzstāšanās – zvērinātā advokāta Māra Brizgo (LAWIN) un Eiro projekta biznesa virziena vadītāja Dzintara Kalniņa (Swedbank). Turpmāk izvilkumi no abu lektoru prezentācijām:

• Fiksētais kurss, pēc kura notiks naudas konvertācija bankas kontos 2014.gada 1.janvārī  - EUR1,00=LVL0,702804

• Juridiskos dokumentos un līgumus vienotās valūtas nosaukums jāraksta Euro (EUR) nevis tautā tik labi iegājies vārds „Eiro”.

• Jebkuri sadarbības līgumi vai darba līgumi ar 2014.gada 1.janvāri netiek pārtraukti, tos nav arī jāpārslēdz vai jāgroza. Papildus vienošanās ieteicama tikai ilgtermiņa (5-10 gadu vai vairāk gadu) līgumiem, jo drošs paliek nedrošs.

• Ieteicams pārbaudīt publiskos reģistros, vai nav ieviesusies kļūda konvertācijas rezultātā, piemēram, Zemes Grāmatas reģistrā pārbaudīt, vai pareizi pārrēķināta zemes, nekustamā īpašuma vērtība. Ja kļuda konstatēta, vērties ar iesniegumu atbilstošā iestādē.

• Dibinot komercsabiedrību, ieteicams izteikt pamatkapitālu uzreiz EUR, lai vēlāk nebūtu jāiet uz Uzņēmumu Reģistru pārreģistrēt. Turklāt šobrīd likums paredz, ka visi dalībnieku sapulces protokoli un statūti jaunā redakcijā jāparaksta pie notāra!

• Algas pārrēķināšanas piemērs:
Vidējā bruto alga Rīgā – LVL566,00
Pēc konvertācijas – EUR805,35
Lai grāmatvežiem būtu vienkāršāk rēķināt, var noapaļot:
- Uz augšu – EUR806,00
- Uz leju – EUR805,00
Noapaļošanas gadījumā jānoformē grozījumi rakstiski, lai visi uzņēmuma darbinieki iepazīstas un parakstās par to. Apaļojot uz leju, jāievēro, lai alga nebūtu mazāka par minimālo darba algu, kura no 2014.gada 1.janvāra būs EUR 320,00

• Pēc eiro ieviešanas 2014.gada 1.janvārī bankomāti izsniegs un pieņems eiro, bet maksājumu kartes turpinās darboties (nav jāmana) līdz termiņas, kas norādīts uz kartes.

• Ar klientiem un sadarbības partneriem jākomunicē laicīgi, lai informētu par izmaiņām cenrādī vai citām plānotajām izmaiņām, kas saistītas ar pāreju uz eiro.

• No 2013.gada 1.oktobra cenu paralēla atspoguļošana latos un eiro (visur - čekos, cenu lapās, rēķinos u.tml.). Uzņēmumiem svarīgi šajā periodā ievērot caurspīdīgu cenu politiku, jo patērētāji saasināti uztvers jebkādas cenu izmaiņas.

• Uzņēmumiem jārūpējas par darbinieku kompetenci un tehnisko nodrošinājumu skaidras naudas viltojumu atpazīšanai.

• Šī gada pēdējā mēnesī strauji augs naudas apgrozījums tirdzniecības vietās, turklāt nākamā gada pirmajos mēnešos tirdzniecībā būs vērojams zināms klusuma (pielāgošanās, apjukuma) periods.

• No 2014.gada 1.janvāra līdz 14.janvārim bezskaidras naudas apgrozība tikai eiro, bet skaidras naudas paralēli LVL un EUR, t.i., maksāt vēl var latos, bet atlikums tiks izdots tikai eiro.

• Ar 2014.gada 15.janvāri – visi norēķini tikai EUR.

• 2014.gada 1.janvārī nauda kontos tiek automātiski konvertēta no LVL uz EUR (Swedbank pārstāvis apgalvoja, ka i-bankas lietotāji varēs redzēt, kā notikusi konvertācija).

• Latvijas Banka pārstās aprēķināt RIGIBOR indeksu. To aizstās ar EURIBOR.

• Latus bez komisijas maksas pēc 1.janvāra varēs samainīt:
- 302 Latvijas Pasta filiālēs (3 mēnešus);
- Kredītiestādēs (6 mēnešus);
- Latvijas Bankā.

• Daži interesanti fakti par skaidro naudu šobrīd Latvijā:
- apgrozībā šobrīd ir 488 miljoni monētu;
- uz katra iedzīvotāja tas ir 0,5kg;
- tikai apgrozībā esošo 1 santīma monētu skaits sver tikpat daudz, cik 6 elektriska vilciena vagoni;
- Latvijā esošās monētas sver 1173 tonnas jeb 250 ziloņus (viens zilonis ~ 4,7 tonnas).

Kā izskatīsies jaunā nauda? Šeit var apskatīt eiro monētu dizaina paraugus -  http://www.bank.lv/es-un-eiro/latvijas-eiro-monetu-dizainparaugi Vislatviskākā, manuprāt, izskatīsies EUR2 monēta - Latviešu jaunavas portrets profilā, sākotnēji attēlots 1929. gadā kaltās 5 latu sudraba monētas reversā. Uz monētas apmales teksts DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU.

Dalies:
Novērtē: 5 (6)

komentāri

Ēriks

Vēsturei (3 mēnešu): RIGIBOR - 0.27, EURIBOR - 0.225, LIBOR - 0.26Ko lasa citi?