Ziemassvētku apsveikuma pantiņi /papildināts/

Ziemassvētku gaidīšanas laikā teikt, rakstīt un sūtīt viens otram gaišas domas, vārdus, novēlējumus! Tāpēc izlēmu padalīties ar savā piezīmju blociņā sakrātiem Ziemassvētku apsveikuma pantiņiem

Ziemassvētku gaidīšanas laikā teikt, rakstīt un sūtīt viens otram gaišas domas, vārdus, novēlējumus! Tāpēc izlēmu padalīties ar savā piezīmju blociņā sakrātiem Ziemassvētku apsveikuma pantiņiem.

* * *
Ir katram gadam laimes brīdis savs –
kā katram rītam sava gaišā mala.
Mīļš cilvēks atnāk, pieliecas pie auss
un pačukst tev par savu sapņu salu.

Vēl katram gadam ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.

/P.Jurciņš/

* * *
Šai svētā naktī zem’ un debess zvīļo,
Šai naktī sirds ar zvaigznēm sarunājas –
Un ienaids rimst, cits citu atkal mīļo,
Pār visu miera siltie spārni klājas.
Šai naktī ejot zaigo tavas pēdas,
Šī nakts spēj šaubās cerību tev iedot;
Šī nakts liek aizmirst visas, visas bēdas
Un māca tevi mīļot, visu piedot,
Šī nakts ir debess vārtus atvērusi,
Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku,
Un naktī šai uz katra galvas klusi
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku.

/V.Mora/

* * *

Vizuļo istabās puzuri kārti.
Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc,
Celiņi slaucīti, atcelti vārti:
Rakstītās kamanās Ziemsvētki brauc.

Nomirgo kumeļiem sudraba groži,
Zvaniņiem skanot, kamanas stāj;
Eglītēm iedegas svecītes spoži,
Ziemsvētku vecītis draudzīgi māj.

Atveras gaidītie dāvanu maisi,
Bērniem līksmi pukstēt sāk sirds:
Pilna ar prieku top zeme un gaisi,
Ziemsvētku zvaigzne pār pasauli mirdz.

/N.Kalniņš/

* * *

Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu.
Sētā nāk rūķīt’s ar dāvanu maisu.
Atnāca, nolika priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi.

/V.Plūdonis/

* * *
Ko tu vairies no sirdēstu saimes!
Visas sāpes reiz beidzas un klīst.
Nav neviena, kas nepazīst laimes,
Nav neviena, kas mūžīgi nīst.

Tas, kas pasaulei dzīvību devis,
Šinī naktī no mūžības cēls,
Zvaigžņu apmirdzēts, atnāks pie tevis
Tevi mīlēt kā Cilvēka dēls.

/J.Ziemeļnieks/

* * *
Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

/K. Apšukrūma/

* * *
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.

/K. Apšukrūma/

* * *

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi - jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!

/K.Skujenieks/

* * *
Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas
Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs,
Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu
Un tas ir Jaunais gads,
Un tas ir svētku prieks!

/S. Kaldupe/

Papildināts 21.12.2008.

***

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.

/J.Tabūne/

***
Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un pa reizei prieks,
Lai dvēsele var baltas sapņu dzijas tīt,
Lai atnāk tie, ko gribas sagaidīt.

/Ā.Elksne/

***
Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru,
Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst.
Un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti,
Ka cilvēks ticēt vēl un cerēt drīkst.

/V.Mežaraups/

***
Ir atkal Ziemassvētki, aiz rūtīm klusi snieg,
Tā liekas: līdz pat sirdij būs sniegā jāiestieg,
Tā liekas – visas bēdas šīs pārslas atņemt spēs,
Šķiet – ceļā puteņainā vēl satiksimies mēs.

/.../

***
Sapņot par laimi, kas nākotnē būs
Tas Jaungada naktī paradums sens.
Šie gaišie sapņi, lai piepildās jums,
Tāds mans Jaungada vēlējums!

/.../

***
Viņš iziet. Mūsu pašu nodzīvotais laiks
Vēl pēdas sniegā putenis nav jaucis, slēpis,
Bet kāds jau laimes vēl, smej Jaunā gada vaigs.
Ir atkal jaunām cerībām pilns zemes klēpis.

/R.Bertholds/

***
Kā pietrūkst mums kopš agrām mīļām dienām,
Kas lejup mīkstām, baltām pārslām plok?
Snieg klusā nakts un iespēj visu vienot
Šo sirds mieru – par dāvanu ņem to.

/L.Brīdaka/

***
Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā – labestība katrā vārdā, ko viens otram sakām,
Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums,
Un, ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdzi iet,
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet ...

/.../

***
Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.

/I.Ziedonis/

***
Pacel acis, kur gaisma mīt
Gadsimtu zvaigznājos sārtos,
Raugies ar bērna ticību
Debess atvērtos vārtos!

/V.Mora/

Papildināts 28.12.2008.

***
Pavisam klusi tev vēlēt gribu,
Kad Ziemassvētki pār zemi snieg,
Tik baltu, baltu mīlestību,
Kas rokas tev uz galvas liek.


***
Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!


***
Ziemassvētku zvaigzne
Lai pār visiem mirdz:
Miers lai virs zemes,
Miers iekš katras sirds!


***
Viens zelta stars no zvaigžņu spieta,
mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
kur Ziemassvētku brīnums mīt!

***
Steidzies labus darbus veikt,
Centies labus vārdus teikt -
Ziemassvētki silti dvēselē līst,
Domas zvaigžņu tālēs klīst.


***
Šai naktī Debess dārzs
Viss baltās rozēs zied.
Šai naktī debess pulks
par Kristus Bērnu dzied.
Šī nakts ir svēta, pilna Brīnumu,
Labi tam, kas izjust spēj
Tās dziļo svētumu...

/V. Plūdonis/

***
Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj -
Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk...

Papildināts 30.11.2009.

***

Atver vārtus, atver durvis – Ziemassvētki klāt
Katru gadu tie kā burvis nāk mūs visus mierināt
Lai tie atmirdz katrā sirdī, katrā dvēselē
Un kā balta sniega pārslas atnes mieru pasaulei.

Ziemassvētku prieks arī tev nav liegts
Pat ja vientuļš, pat ja viens tu
Ja vien jūti tu, ja vien dzirdi tu, kā skan
Ziemassvētku zvani, Ziemassvētku zvani tev un man.

Lai tie atmirdz katrā sirdī, katrā dvēselē
Un kā balta sniega pārslas atnes mieru pasaulei
Atver vārtus, atver durvis, atver sirdi man
Ziemassvētki nāk kā burvis, ticība kā puķe plaukst.

Ziemassvētku prieks arī tev nav liegts
Pat ja vientuļš, pat ja viens tu
Ja vien jūti tu, ja vien dzirdi tu, kā skan
Ziemassvētku zvani, Ziemassvētku zvani tev un man.

/Marija Naumova/

***

Zvani un sveces, un pīrāgu smarža,
Galdauti balti un eglīte mirdz.
Ārā aiz loga mirdz debesīs zvaigzne,
Starojot gaismu tik siltu kā sirds.

Zvani un sveces ar dīvainu liesmu,
Galdi ir klāti, ir putra un siers,
Klusi dzied bērniņi Marijas dziesmu,
Pasaulē šajā ir iestājies miers.

Zvani un sveces un pīrāgu smarža,
Pasaule tīra un balta kā sniegs,
Zvani un sveces un eglīte zaļa,
Latvieša Ziemasvētku mīļums un prieks.

Zvani un sveces šo pasauli sargā,
Modinot dziesmas, kas dvēselē skan.
Sasildot sirsniņas ziemelī bargā,
Palīdzot brīnumu ieraudzīt man.

Zvani un sveces ir Latvieša daba,
Katram šai brīdī ir kaut kas tāds dots.
Latvietis dziesmu un siltumu glabā,
Zvani un sveces ir Latvieša gods.

Zvani un sveces un pīrāgu smarža,
Pasaule tīra un balta kā sniegs,
Zvani un sveces un eglīte zaļa,
Latvieša Ziemasvētku mīļums un prieks.

/Lauris Reiniks/

Papildināts 22.12.2011.

Nav bijis vēl neviens tāds gads,
Kas tikai laimi nestu,
No bēdām, rūpēm sargātu
Un saules kalnā vestu.
Bet laimīgs būs, kas smaidot prot
Ņemt to, ko katra diena dod.

***
Uz tumšzilā debesu fona
Dievs rakstījis zvaigžņotu segu,
Lai, apmirdzot pasauli plaši,
Tās radītu ceļu, kas ejams.

***
Lai labestības gariņš klauvē katrās durvīs,
Jo katrā cilvēkbērnā cerība ar gaismu aust,
Ar sniega pārslu rotājas lai vakars,
Ar Ziemassvētku zvaigzni uzzied rīts.

Dus egles zarā ietvēries
Kluss sveces mirdzums balts,
Jauš sirds, iet tuvu garām Dievs,
Mums pievērsts viņa vaigs.

***
Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm
Tā kā ziediem debess laukā plaukt,
Zaļo egļu zaros svecēm
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt,
Lūgsim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet,
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru, mīlestību savās dvēs’lēs smelt.

***
Lai Ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu,
Lai nākamais gads ir bagāts
ar labām domām, darbībām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.

***
Lai Ziemassvētku baltais miers
Nes gaišu prieku jūsu sirdij,
Lai Jaunais gads liek laimes liet,
Ar panākumu putām dzirkstīt!

***
Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
Panākumiem bagāts lai ir Jaunais gads!

***
Dieva svētība –
Tāda mīla un balta.
Dieva vakars,
Kurā sanākam mēs,
Lai par dzīvi
un pārdrošiem sapņiem
Stāstītu
Dieva un zvaigžņu svētītā vakarā!

Dalies:
Novērtē: 4 (160)

komentāri

Jūlija

Mīļo Salavecīti,
Aizdedz 1 svecīti,
Lai es redzu gaismiņā,
Kas ir tavā maisiņā!
(gift)

gerda

Kā pastkartē senā viz mirdzošā rotā
Gan smildziņa sīka, gan čiekurots zars,
Ak, Ziemassvētki, jūs tāpēc mums doti,
Uz labo lai mainītos cilvēka gars.

Gaišus un sirsnīgus šos svētkus! (for_you)

Šodien ir vienalga.
Vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba,
Galvenais, lai tie mērītu precīzi
Mūsu labo nodomu,
Lielo darbu
Un jauno cerību stundas.
(M. Čaklais)

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmā plīvo,-
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,-
Tas nezūd,
Tas paliek
Un mirdz.

Lai mostas visur Prieks.
Lai smiekli visur Skan.
Kā Ziemassvētku Zvani
Un acis visiem Staro
Egļu sveču mirga
Kā debess Zvaigžņotā!

(a.Kalniņš) (bunny)

Vecitis

Tu esi mils(santa_claus)

icis

Gadu mijā, Līksmu pratu,
Vīna glāzēm galdu klātu,
Dzīvesprieku, veselību,
Nebēdāt par katru nieku!

Ziemassvētkos TĀDU sparu,
Kas uz priekšu velk ar varu.
Un ja dzīvē ir kas smags,
Lai tas būtu naudas maks!

Salavecim 4 vaigi.
Divi mazi, divi baigi.
Diviem sārtums metas iekšā,
Diviem apakšbikses priekšā!

Veselību, jautru omu,
panākumiem pilnu somu,
Jaunā gadā gaišu skatu
un pie Laimes mātes blatu,
Un ja gadās kaut kas smags,
lai tas būtu naudas maks.

Ja pa nakti, pa logu, iekāpj resns vīrs
Un iebāž Tevi maisā, neuztraucies.
Es Ziemassvētku vecītim pateicu,
Ka gribu Tevi Ziemassvētkos!

Veselību stipru,
Vienmēr gaitu ņipru,
Brīnišķīgu omu,
Tūkstoš jaunu domu!

Runā klusāk, runā mīļāk,
Domā gaišāk šovakar,
Lai tas mirdzums, kas ir eglē
Tavā sirdī iekrist var!

Drusciņ naudas, arī baudas,
Visas bēdas nost un gaudas!
Spēku, veselību, vēlmi smieties,
Tik uz priekšu dzīvē tiekties!

***
Es ticu ka ir debesis
Kur laimes bērni mīt
Kur saulīte daud spožāki
Un mīlīgāki spīd

Es ticu ka ir brīnumi
Kas necerēti nāk un
Un daiļu spņu pasauli a
Ap sevi radīt sāk

Es ticu ka ir laimība
Kas svētās lismās mirdz
Un ja tā visa nebūtu
Vai justu mums tad sirds?
***

Jaunā gadā gaišas dienas
Asariņas it nevienas,
Veselību, jautru prātu,
Un vēl naudas žūksni klātu!

alinite

(computer)man viss patikaa tikai lauris reiniks neuzrak(gift)stija dziesmu???(kiss)(smile)

dziivespriekam :)

Salatēvs pār laukiem nāk,
Gumijnieki kājās,
Iesim bērni skatīties,
Vai tam visi mājās!

Baltais sniedziņš zemi klāj,
Salatēvs ar maisu slāj.
Acis bālas, skats - nekāds,
Vainīgs šņabis - surogāts.

ieva

ļoti skaisti dzejoļi!(santa_claus)(gift)(bravo)

Sabine

Patik sie dzejolisi!(santa_claus)(kiss)(gift)(smile)

gerda

Man šis ļoooti patīk, tāds gaišs un sirsnīgs -

Es palūgšu baltajam enģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet-
Lai aiziet pie Tevis un palūko,
Kā Tev šais Ziemsvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca,
Un nekad vairs nenoņem nost.
Lai liktens asie zobi,
Jaunas brūces nespēj vairs kost.
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet.
Lai pēc tumsas,atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!

kristīne

man ļoti ptīk!!!(kiss)

annicis

ziemeliti,ziemeliti nac pie manis teju dzert ir jau ir jau ziemassvetki japiedod tev ir sveicu tevi ziemelit es tevi ari cilvecin(for_you)

x-is

Latgaliešu valodā:

Ak, cik skaista un cik jauka
Zīmys svātku nakts.
Šymā naktī mīrs un dusa
Vysu zemi sadz.

Debesīs cik zvaigznis skaistys
Klusi, jauki mirdz.
Tai ar mīlesteibu laistuos
Vysu ļaužu sirds.

Reitā agri tūrņūs zvoni
Dusu, mīru trauc;
Kai iz Betleemu goni
Bazneicā ļauds brauc.

// O. Skrinda

Marta

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.

(santa_claus)

BeatE

Čau! priecīgus Ziemassvētus un Laimīgu baltu 2011.gadu!

Ziemassvētkos viss ir skaists.
viss ir krāsains, viss ir balts
Visi cilvēki smaida.
Līksmi tā kā enģeļi.(snowman)
(gift)(tornado)(for_you)

agnese

Priecīgus Ziemassvētkus Laimīgu jauno gadu!

Ko mēs bērni darisim ziemassvētku vakarā.
Pīrāgam nabagam abi gali apdeguši.(gift)
(fall_in_love)(snowman)

Māra

ļoti jauki apsveikuma vārdi :) lai cik tas nebūtu jocīgi, ir visai grūti atrast Ziemassvētku pantiņus, kas būtu jēgpilni, skaisti un tādi, kas jau neatkārtotos 10 saitos! paldies par to! :)

ricards

Jauki panti.

Daina

Jaunā gada naktī,
Logu vaļā ver,
Paskaties pa labi -
Savu laimi tver!

iveta

Lai Ziemassvētku ZVAIGZNES GAISMA,
Tev brīnumus ļauj ieraudzīt,
Un tavas gaitas nākamgadā
Ik dienas var tev iesvētīt!Artjoms

Kaut mazliet žel,ka gads ir atkal galā
Tu tomēr smaidi-jaunais nāk
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdi gadu sāc

i love you

i love you

Arturs Ptašņuks

Ir katram gadam laimes brīdis savs –
kā katram rītam sava gaišā mala.
Mīļš cilvēks atnāk, pieliecas pie auss
un pačukst tev par savu sapņu salu.

Vēl katram gadam ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.

/A.Ptašņuks/

Muks

Siltus vārdus, gaišas domas,
Piparkūkām pilnas somas,
Sirdī mieru, gara spēku,
Visu drūmo prom pār sētu!

Muks

Tik baltu kā ziemas sniegu,
Tik siltu kā saules dienu,
Lai rūķīši atnes jums prieku,
Kas svētkos nekad nav par lieku!

Muks

Pie debess atkal spožo zvaigzni mana,
Ik sirdi šodien izgaismo tās stars ...
Tā Ziemassvētku baltā atnākšana,
Caur kuru atdzimst dvēsele un gars ...

Muks

Lai Ziemassvētku gaišums un Jaunais gads nes jaunas dienas,
Lai saltas, tumšas nav nevienas,
Lai spēka daudz, lai viss, ko dari, sokas,
Lai nepagurst ne sirds, ne rokas!

Muks

Caur debess gaismas pieskārienu,
To brīnumu lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!

Muks

No agras stundas līdz pat rietam
Kāds eņģelis tev blakus būs.
Snigs balti sniegi, egles dziedās
Un dzīvi dzīvot vieglāk kļūs.

veikals.lv

Zvaigžņu lietus nolīst klusi,
Visa zeme mirdzēt sāk.
Griežas gads uz otru pusi,
Balti Ziemassvētki nāk!

Ziemassvētku Vecītis

Paldies par lieliskajiem pantiņiem un prieks, ka komentētāji vēl pievienojuši savus pantiņus. :)

Kintija

Ļoti jauki pantiņi šeit atlasīti, sevišķi patīk tas no Ziedoņa. Papildus idejas var pasmelties arī https://www.e-biblioteka.lv/pantini/ziemassvetku/dzejoli/ vai kādā no iepriekšējo gadu Ziemassvētku kartiņām. Es tās nemetu ārā un pāris reizes gadā pārlasu. Ir gana daudz, jo omes katru gadu sūta :)Ko lasa citi?