Fakti un propaganda. Латвийские русские. Десять веков истории

Filmā tiek uzsvērts Krievijas varenums un spēks, tomēr netiek sniegtas atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Ir skaidri iezīmēts ienaidnieks - rietumi, bet galīgi nav saprotams kādā virzienā Krievija grib attīstīties, turklāt, neizskatās, ka šāds jautājums būtu nodarbinājis arī filmas autoru prātus. Acīmredzot, klēts ir tukša un pienācis laiks doties sirojumos.

2014. gada 26. oktobrī televīzijas TV3 raidījumā "Nekā personīga" pavīdēja sižets par kādu mazpazīstama vēsturnieka Igora Guseva 2009. gadā uzņemto filmu "Latvijas krievi: desmit gadsimtu vēsture", kuru demonstrēja Krievu kultūras dienu ietvaros, kas dažādās Latvijas pilsētās notika no 10. līdz 17. oktobrim. Dokumentālā filma veltīta tam, ka baltieši (un latvieši jo īpaši) patiesībā cēlušies no krieviem.

Pēc šī raidījuma sarosījās arī "akadēmiskās aprindas". Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors A.Vasks norādīja: "Filmā minētais par Latvijas sasaisti ar seno slāvu tautu vendiem ir tikai viena no vēsturnieku hipotēzēm. Nav pareizi, ka viena vēsturnieku hipotēze tiek izrauta no konteksta, bet pārējās hipotēzes tiek noklusētas [1]". Savukārt Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Dr. hist. A.Lerhis uzsvēra, ka filmas veidotāju mērķis bijis mēģināt pārliecināt skatītāju, "ka krievi ne tikai ir pamatnācija Latvijā un pārējās Baltijas valstīs (pat ne līdzās latviešiem, lietuviešiem un igauņiem), bet vispār vissenākā un vienīgā. Turklāt filmā, atsaucoties uz slāviem, tiek runāts galvenokārt par krievu faktoru [2]".

Atstāsim vēstures faktus un vēstures kā zinātnes pētījumu metodikas izvērtējumu vēsturnieku ziņā.Turpmākajā raksta daļā apskatīsim dažus faktus un detaļas, kuras ,ja ne ir pretrunā cita citai, tad ir vismaz diskusijas un pārdomu vērtas.

Sarkanā tauta

(8:38) "Выделилось  из многообразия народов славянского корня - племя особое именуемое руссы. Подобна индийской касте брахманов, несли они  ответственность за судьбы племен славянских."

(9:12) "Имя Русь связано с цветом русый. Красный цвет столь важный цвет для символики означал - могущество, право на власть. "

L. Maciha lekciju kursā "История религий" lasāms nedaudz citāds skaidrojums: "Шива же бог разрушения, его аналог в древней тантристской религии – Рудра, т.е. красный. Руда, руды – красный. Руда называлась кровь. Так вот Рудра красный от крови и красный от гнева. Брахма – созидать, Шива – разрушитель, Вишну – охранитель. "

Slāvi kā tauta, bet ne kā valsts

(12:27) "От Иллирии до Днепраприходят в движение славянские племена, которые вскоре окажутся на побережий Северного и Балтийского морей [..] вберут в себя многие народы и частично ассимилируются сами. Двигалось и славянская племя руссов [..] оседая в приглянувших им места"(Ukrainā).

(14:35) "В Прибалтике они смешиваются с Кельтами, Венетами и Северными Иллирийцами. Так появились Балтийские славяне - Венды."

Tiek apgalvots, ka tautas sajaucās un ka slāvu ciltis tikai daļēji asimilējās, bet no tā netieši izriet, ka asimilējās tās tautas, kuras jau tur bija apmetušās, lai arī nekāds detalizētāks pamatojums šim pieņēmumam netiek sniegts.

(27:00) "Исконно отсталый русский народ, изначально не способен к историческому творчеству, раз даже владеть и править собой позвали русичи иноземных варягов скандинавов."- М.В.ломоносов

Filmā tiek skaidrots, ka vikingi (варяги) ir nekas cits kā Baltijas krievi [4]. Tiesa gan, tā ir tikai viena no vēstures hipotēzēm, kura filmā tiek pasniegta kā vienīgā un pareizā.

Krievu un latviešu valodu līdzība

Filmas veidotāji nenoliedz baltu valodu līdzību ar vācu, taču uzstāj, ka šī līdzība ir veidojusies vien (nesen) laika gaitā, kamēr līdzība ar slāvu valodu tām ir ielikta bez maz vai šūpulī. Tiek norādīts arī uz slāvu valodas (galvenokārt - krievu) līdzību sanskritam. Pārsteigums bija dzirdēt, ka tiek uzsvērta krievu (rusu, kā īpaši atšķirīgu slāvu cilti) līdzība āriešiem. Jāatzīmē, ka āriešus, kā vienīgo "pareizo" rasi izcēla arī Ā.Hitlers.

(45:54) "У Балтийских и Славянских языков отличие почти отсутствует. Изба - istaba, Заяц - zaķis, Рука - roka, итд."

Valodu līdzība ir interesants fakts, bet tas nav raksturīgs tikai latviešu un krievu valodām. Krievu valodā ir daudz aizguvumu no vācu, grieķu, poļu, franču un ķīniešu valodām. Piemēram, krievu valodā vārds tēja (чай) nemaz nav krievu izcelsmes, bet gan ķīniešu -茶chá. No tā jāsecina kas? Tikai tas, ka notika tirdzniecība starp Krieviju un Ķīnu un, ka šis vārds, iespējams, bija pietiekami īss un pielipa.

Filmā izmantots pieņēmums, ka baltu ciltis nevis apmetās vietās, kur kādreiz iespējams ir bijušas slāvu ciltis vai dzīvoja tām blakus, bet gan, ka dzīvojušas kopā.  Jāatceras, ka runa ir par aptuveni 4500 gadus seniem notikumiem un vienīgās tā laika liecības ir arheoloģiskie izrakumi.

Nodevas krievu kņaziem nesagādāja raizes

(55:55) "Князя с дружинами объезжали свои владения собирали подати [..]налоги вносились натурой и были совсем не обременительны.[..]Защита получаемая от княжеских дружин и спокойная охраняемая торговля ценились дороже мифической независимости."

Tipiski šovinisma garā ir uzskatīt, ja reiz tauta nebuntojās (bet, ja buntojās, tad - apspieda), tad, maksājot nodevas, to darīja ar prieku. Savukārt, piebilde par neatkarību, šķiet ir filmas autoru izdoma. Nacionālās identitātes un valstiskuma idejas varēja parādīties 19. gadsimtā, ne jau 12. - 15. gadsimtā.

Nākošais citāts, ļoti labi ilustrē ar kādu prieku un gandarījumu  latvieši pieņēma savā zemē slāvus:

(1:00:00) "О политическом влиянии Руси сохранилась память в словах: sods - суд; soģis - судья; robeža - рубеж;kalpi- холопы."

Moskoviti

(1:30:00) "В 16. веке произошло стремительное формирование пропагандистского мифа о варварской России являющей собой угрозу для западного мира. В Польше стали популярны летучие листки, сообщавшим об зверствах и насилие московитов. Отрывки от этих пропагандистских материалов многовековой давности используется и сегодня в исторических публикациях, когда нужно крепко уязвить уже современную Россию."

Protams, filmā ne ar pušplēstu vārdu netika pieminēta Ivana Bargā destruktīvā personība, kā arī tas, kāpēc Ivanam bija tik svarīgi karot pret Livonijas ordeni, bet neizrādīt nekādu interesi pret atkaroto zemi.  Sagribējās puikam pakarot, sajusties varenam? Filmas autori sniedz lakonisku atbildi - redziet, tāda bija tā laika ģeopolitiskā situācija. :)

Krievs, krieviņi un krīvs

(44:30) "Если Курши и Земгалы считаются предками латышей, по почему не признать предками русских древних славян -Кривичей? Тем более что "Krievs" по латышки означает - русский."

Vārdam krievs, zināmi vairāki lietojumi un nozīmes:

Prūšu mitoloģijā: Hierarhizētu garīdzniecības organizāciju (priesteru — krīvu, — hierarhijas vadībā bija krīvu krīvs — Kriwo Kriweto). Krīvu krīva varas zīme bija līks spieķis — krivule. Šo zīmi nesuši arī krīva vēstneši, kas augstākā svētnieka rīkojumus paziņojuši visās senprūšu zemēs. [5]

Krieviņi- ir voti, kurus 1445. gadā Livonijas ordeņa meistars H.Finke pēc iebrukuma Novgorodas zemē kā kara gūstekņus atveda un nometināja karos ar lietuviešiem un mēra epidēmijā izpostītājā un reti apdzīvotajā Bauskas apkārtnē. Savas identitātes pazīmes krieviņi saglabāja līdz pat XIX gs. otrajai pusei. [6]

Rainis

Raiņa "iepīšana" filmā acīmredzot bija svarīga divu iemeslu dēļ: 1. J.Rainis bija sociāldemokrāts, 2. dzimtas mājas tik tiešām saucās Krieviņi.

Pirmais, kas uzsāka J.Raiņa dzimtas sakņu meklējumus, turklāt ar paša dzejnieka akceptu, bija literāts Kārlis Dziļleja. Pētnieks savās arhīvu studijās nonāca līdz 1797. gada revīzijas listē fiksētā dubultā māju vārda konstatējumam. Meklējot izskaidrojumu šim senlaiku māju vārdam, K.Dziļleja apstājās pie somu vārda seppa - kalējs. Viņš arī atklāja, ka viena no Seppes mājām vēlāk pārvēršas par "Krieviņiem" un tur dzīvojošā dzimta arī iegūst šādu uzvārdu. [7]

Apkopojot visu zināmo par sevi, Rainis kādā citā dzejolī "Tadenavas saules pērklis" savu ģenealoģisko koku izteica šādi:

"Latgalietis esmu dzimis,
Zemgalietis, puslietavietis -
Trejas latvju , leišu ciltis
Kopā rokas sadevušās
."

Nobeigumam:

(1:39:42) "Своих реформаторов нахватало, потому привлекали украинских священников."

Ļ.Tolstojs darbā "Karš un miers" ir iekļāvis kādu zīmīgu B.Napoleona citātu:

"-К чему такая бездна церквей? Большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, — сказал Наполеон."

Filmā, lai arī tiek uzsvērta dievticības svarīgums, pareizticība netiek īpaši izcelta. Toties tiek pieminēta 1666. gada pareizticīgās baznīcas šķelšanās, kā dēļ vecticībnieki bija spiesti vai nu iet bojā, vai doties emigrācija, piemēram, uz Latviju. Tas, ka šiem ļaudīm neatradās vieta Krievijā, filmas autoru ieskatā ir ok.

Filmā tiek uzsvērts Krievijas varenums un spēks, tomēr netiek sniegtas atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Ir skaidri iezīmēts ienaidnieks - rietumi, bet galīgi nav saprotams kādā virzienā Krievija grib attīstīties, turklāt, neizskatās, ka šāds jautājums būtu nodarbinājis arī filmas autoru prātus. Acīmredzot, klēts ir tukša un pienācis laiks doties sirojumos.

 (22:30) "Однако, это факты. А, факты - вещ упрямая."

Beigās filmas veidotāji nonāk pie secinājuma, ka fakti tomēr mēdz būt arī ne tikai fakti, bet godīgi atzīstas, ka tie var būt arī propaganda :)

(1:30:00) "Отрывки от этих пропагандистских материалов многовековой давности используется и сегодня в исторических публикациях."

 

 

Atsauces:

 [1] Vai tiešām latvieši ir cēlušies no slāviem? - http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/532578-vai_tiesam_latviesi_ir_celusies_no_slaviem

[2] Izplata maldinošu filmu par Latvijas krieviem - http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/532763-izplata_maldinosu_filmu_par_latvijas_krieviem

[3] Заимствования в русском языке - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5

[4] Норманская теория - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F

[5] Prūši - http://lv.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AB%C5%A1i

[6] Krieviņi - http://lv.wikipedia.org/wiki/Krievi%C5%86i

[7] Atceroties Jāņa Raiņa nāves gadadienu. R.Grāvere, R.Lindberga, J.Vētra - http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/72-85-VESTURE-Gravere.pdf

Dalies:
Novērtē: 5 (3)

komentāri

xis

http://bonis.lv/2014/11/02/karlis-markss-bija-parliecinats-ka-krievi-nav-un-nevar-but-nekadi-slavi-katrs-marksists-to-zina/

Jadviga

Triju zvaigžņu ordeņa komandieris, politiskās un ģeogrāfiskās vēstures pētnieks savos darbos ir pierādījis, ka rusi nav etniska tauta, bet izveidojās kā sociums ar kopnausukumu RUS. Tas sastāvēja no vikingiem jeb rošiem, radanimiem(jehudu un jūdeohazāru)tirgotājiem, varjagiem un sklavīniem.(Minētie sklavīni pēc savas izcelsmes bija dažādu tautību Romas impērijas militārie vergi.)Kuri iekaroja Baltu tautas un nostiprinājās viņu teritorijā

x-is

Latviešu un kreivu vārdu līdzības - http://www.russkije.lv/ru/pub/read/russkie-v-latvii-sbornik/rus-v-latvii-1-preobrazensky.html

Rolands

Paldies par tik dziļu un vispusīgu analītiku! Tāda ir tagad ļoti vajadzīga.Ko lasa citi?