Etniskie krievi Latvijā

Skatoties uz politiķu manevriem ap okupācijas un etniskiem jautājumiem, nevilšu radās doma ielūkoties vēsturē un noskaidrot – cik tad īsti ir Latvijā etnisko krievu? Vēlos vērst uzmanību uz sekojošiem statistikas datiem, proti, par etnisko sastāvu pirms un pēc otrā pasaules kara.

Kārtējais ļembasts turpinās ap koalīcijas veidošanu un nu jau Latvijas krievi, jeb kā viņi paši sevi dēvē – etniskā minoritāte, jeb Saskaņas Centra elektorāts, nācis ar dažādiem paziņojumiem, proti, aicinot prezidentu pārtraukt etnisko diskrimināciju. [1]

Savukārt, pavisam nesen N.Ušakovs (SC) izplatījis presē paziņojumu, ka divas trešdaļas “Saskaņas centra” vēlētāju esot bijuši latvieši. Tiesa gan, šī informācija tika precizēta un, nu jau izrādījies, ka tikai vien trešdaļa.[2]

Saliekot abas relīzes kopā, kaut kā nelīmējas, jo daļa (pie tam liela) SC elektorāta ir latvieši, līdz ar ko īsti nav saprotams, par kādu etnisko grupu iet runa?

Pēc definīcijas - etniskā grupa ir cilvēku grupa, kuriem ir objektīvas vai subjektīvas kopējās pazīmes. Tiem var būt kopējie senči, runā vienā valodā vai pieder vienai reliģiskai kopienai.

Okupācija - citas valsts sagrābšanu ar bruņotu (vardarbīgu, militāru) spēku un savas pārvaldības ieviešana tajā. Okupācijas juridiskais skaidrojums tika noformulēts 1907. gada Hāgas konvencijā. Saskaņā ar konvencijas 42. pantu, teritorija ir okupēta, kad tā ir pakļauta naidīgas armijas faktiskai pārvaldei. Okupācija aptver tikai to teritoriju, kur šāda pārvalde ir noteikta un var tikt īstenota. Izšķir arī citus okupācijas veidus. Tā, okupācija var būt militāra, bet nevardarbīga.

Ja reiz nav bijis okupācijas un Latvijā nav okupantu, vēlos vērst jūsu uzmanību uz sekojošiem statistikas datiem, proti, par etnisko sastāvu pirms un pēc liktenīgā datuma, ko nacionāli noskaņotie latvieši sauc par okupāciju, mazāk nacionāli par aneksiju vai inkorporāciju, savukārt prokrieviski noskaņotie vispār neatzīst, ka 1940. gadā būtu noticis jel kas ievērības cienīgs. Tomēr fakts paliek, laika periodā no 1935. gada līdz 1989. gadam tā saucamā krieviski runājošā etniskā minoritāte pieauga teju 10 reizes, veidojot vairāk kā pusi no pamatiedzīvotāju skaita.

 

 

latvieši

krievi

baltkrievi

ukraiņi

1935

1467035

168266

26803

1844

1989

1387757

905515

119702

92101

 

-5,71%

81,42%

77,61%

98,00%

 

 

poļi

lietuvieši

ebreji

čigāni

vācieši

igauņi

citi

1935

48637

22843

93370

3839

62116

6928

4255

1989

60416

34630

22897

7044

3783

3312

29410

 

19,50%

34,04%

-307,78%

45,50%

-1541,98%

-109,18%

85,53%

 

Kā lai nodēvē šo pieaugumu? Ieceļotāji?

 

Īstenībā, par etniskiem krieviem ir vērts runāt vai nu par to daļu, kuri dzīvoja līdz Latvijas okupācijai (t.i. 8,8%) un to pēctečiem, kā arī tiem, kuri dzimuši pēc 1989. gada un viņu pēctečiem. Pārējie – atvainojiet, kā jūs apzīmēt, politiķi nav vēl vienojušies. :)

Starp citu, dīvaina sakritība, ka pēc pēdējās tautas skaitīšanas provizoriskiem datiem Latvijā dzīvo 1.9 milj. iedzīvotāju, tieši tik pat, cik bija pirms Otrā pasaules kara.

Pavisam drīzā nākotnē politiķi varēs lauz šķēpus par to, kā nosaukt Latvijas pilsoņus (gan krievus, gan latviešus), kuri dzimuši Latvijā, bet lielāko sava mūža daļu pavadījuši ārpus tās, piemēram, Īrijā.

 

Izmantotie avoti:

[1] http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/395322-krievvalodigo_prese_aicina_partraukt_etnisko_diskriminaciju

[2] http://www.diena.lv/latvija/politika/papildinats-usakovs-viena-tresdala-saskanas-centra-veletaju-ir-latviesi-13905138?from_mobile=&cp=1

[3] http://www.csb.gov.lv/images/modules/items/item_file_14376_2_20.pdf

[4 ]http://aliens.lv/new.php?k=336

Dalies:
Novērtē: 5 (4)

komentāri

Osis

Starp citu, skatoties uz vācu cipariem, es ļoti gribētu, lai tiktu nošķirti valstsvāci (kuru dzimtene ir Vācija) un vācbalti (kuru dzimtene 800 gadu ir Latvija un Igaunija) un kuru tautību Vācijā apzīmēja kā "balti". Manuprāt tā ir Latvijas traģēdija, ka tā savulaik pazaudēja vāciski runājošos latviešus.Ko lasa citi?