Jaunie “smaku noteikumi” nedarbojas

Sarkandaugava. Vakars. Tvaika ielā starp Aptiekas un Gaujienas ielu jūtama spēcīga naftas produktu smaka. Zvanu Vides dienestam - nav neviena inspektora, kurš varētu aizbraukt pārbaudīt. Zvanu 112 - tā ir ierasta parādība un tur neko nevar darīt.

Sarkandaugava. Vakars. Tvaika ielā starp Aptiekas un Gaujienas ielu jūtama spēcīga naftas produktu smaka. Kaut kas starp benzīna izgarojumiem un gāzi. Kādreizējā Man-Tess (tagad - T2 Termināls?) piestātnē stāv glīti oranžā krāsās nokrāsots naftas tankers “RN Murmansk”. Vēl no rīta to pa gabalu redzot nopriecājos, ka tik smuks tankers. No rīta vēl nekas neliecināja, ka vakarā Sarkandaugavas ziemeļu galā piedzīvosim ofensīvu smaku uzbrukumu, kas jāteic, pēdējā laikā bija kļuvusi reta parādība.

Tuvojoties daudzdzīvokļu māju masīvam Sarkandaugavas ziemeļu pusē, smaka mitējās. Atausa prātā kādreiz vēstītais, ka naftiniekiem tagad ir sava meteoroloģiskā stacija un nelabvēlīgos apstākļos tie nesmirdinās. Precīzāk sakot – tie var nesmirdināties.

Vakars ritēja savu ierasto gaitu ar mājas rūpēm, līdz ar vien vairāk un vairāk dzīvoklī sāku just lai arī nedaudz citādu, bet gāzei līdzīgu smaku. Apostīju gāzes plīti, skaitītāju, savienojumus - nav. Pavēru durvis uz kāpņutelpu – nav. Pavēru logu uz Tvaika ielu, kas ir arī uz naftas termināļa pusi – ir. Tā pati smaka, tikai ļoti, ļoti spēcīgāka.

Lai arī zināju par Vides dienesta diennakts dežūras tālruni - 25666365, to nekad līdz šim nebiju izmantojis, jo kopš tāds ir ieviests un plašākai sabiedrībai izziņot, smakas bija mazāk intensīvas un pēc laika krietni īsākas. Tā kā šovakar smaku uzbrukumam izskatās gala nebūs, kamēr vien tankers nebūs pilns, zvanu.

Paceļ kāda dāma, kura nestādās priekšā. Izstāstu kas un kur atgadījies.

- Jūs 112 zvanījāt?
- Kāpēc man būtu jāzvana 112, ja šis ir Vides dienesta diennakts tālrunis?
- Nu, ja, nu ja, bet nu jau vairs nav neviena inspektora, kurš varētu aizbraukt pārbaudīt.
- Kā?!
- Zvaniet 112.

Zvanu 112.

- Glābšanas dienests.
- Labvakar, vēlos ziņot par neizturamu smakas traucējumu Sarkandaugavā, Tvaika ielā.
- Jūs taču zināt, ka Sarkandaugavā tā ir ierasta parādība un tur neko nevar darīt.
- Kā nevar?! A, kā lai es zinu, ka nav notikusi avārija?
- Jūs atklātu liesmu redzat?
- Neredzu.
- Tad zvaniet Vides dienestam.
- Es nupat zvanīju, teica, lai jums zvana.
- Mēs neko nevaram izdarīt ar smakām.
- Šogad stājušies spēkā “smaku noteikumi”, kur melns uz balta rakstīts, ka Vides dienests reaģē uz iedzīvotāju sūdzībām par smaku traucējumiem, bet ārpus darba laika šo funkciju nodrošina operatīvais dienests.
- Ko jūs vēlaties, lai mēs darām?
- Jūs pasakiet, ko jums darīt. Es tikai saku, ka jūtu intensīvu smaku un man ir bažas, vai terminālī nav notikusi avārija.
- Nepārspīlējiet! Nodosim ziņu Vides dienestam.

Sev par pārsteigumu atklāju, ka zvanot 112 no mobilā tālruņa, zvanīšanas aplikācijā nav pogas "End call".

Tā esmu atgriezies pie... nekā. No loga virināšanas, istabā smirdoņas piegājis vēl vairāk, tik vien tā problēma, ka izvēdināt to nesanāks kamēr smakas ārā mitēsies.

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 724 ("smaku noteikumi")

2014. gadā izstrādātie un 2016. gada janvārī stājušies spēkā Ministru Kabineta noteikumi Nr. 724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos", kuri nosaka, ka "traucējoša smaka" - tāda smaka, kas rada negatīvu iedarbību uz cilvēka labsajūtu. Šo noteikumu 3.1.3. punktā noteikts, ka smaku mērķlielumu nodrošināšanai pakļauta ir daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. Tātad, ne tikai dzīvoklis, bet arī dzīvojamās mājas pagalms. Šo noteikumu 20. punkts nosaka, ka Vides dienests noslēdz starpresoru vienošanos šo noteikumu 18. punktā minēto prasību izpildei. Savukārt, šo noteikumu 18. punkts nosaka, ka "Ja saņemtas sūdzības par traucējošu smaku, Valsts vides dienests veic pārbaudi un novērtē smakas radītos traucējumus, kā arī fiksē novērojumus protokolā."

Pārdomas un secinājumi

Ar nožēlu jāsecina, ka dienestu un iestāžu optimisms, ka smaku traucējumi ir mazinājušies ir farss – ir radīti tādi apstākļi, ka iedzīvotājiem nav nekādu iespēju pieteikt smaku traucējumus, īpaši ja tie notikuši ārpus Vides dienesta darbalaika. Līdz ar to, Vides dienestam uzskaitīt, izmeklēt un vainīgo sodīt.

Nievājošā attieksmes no operatīvo dienestu puses un dienestu nespēja un nevēlēšanās darīt to, kas noteikts ar likumu, nu nekādi nevairo uzticību ne dienestiem, ne valstij. Cilvēki jūtas vīlušies un neaizsargāti.

Ir notikusi būtiska valsts iestāžu bezdarbība, kā rezultātā ir traucēta mana, manas ģimenes, Sarkandaugavas iedzīvotāju un citu smaku traucējumiem pakļauto iedzīvotāju labsajūta un tiesības uz labvēlīgu vidi. Neviļus nākas secināt, ka nevaru paļauties uz Latvijas Republikas likumiem un noteikumiem, paļauties uz to ievērošanu.


Atsauces:

[1] Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos - http://likumi.lv/ta/id/271004-noteikumi-par-piesarnojosas-darbibas-izraisito-smaku-noteiksanas-metodem-ka-ari-kartibu-kada-ierobezo-so-smaku-izplatisanos

Dalies:
Novērtē: 5 (8)

komentāri

Kaspars

A pašam Ušakovam nevar pazvanīt, interesanti būtu zināt, ko šis atbildētu un sarunu ierakstīt!

Eriks
Kaspars

Varbūt arī var. Toties var pazvanīt Ušakova birojam uz Rīgas domi, kur laipna dāma rūpīgi uzklausīs, pierakstīs un ar tekstu, ka noskaidros un dos ziņu (ko iespējams neizdarīs), atvadīsies. Pēc laika atbildēs, ka Rīgas dome ne par ko neatbild un ka pie visa vainīgs vides dienests.

ozzy
Kaspars

tas ir Latvijas Republikas likumis! Tad možka uzzvanit prezidentam!?

Eriks
ozzy

Ne gluži. MK noteikumi Nr.724 ("smaku noteikumi") izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 8.punktu. Tātad, MK noteikumus izdevis Ministru kabinets, tātad jāzvana premjeram! :)

DJF

Te DJF, kā būt ar tiem piesārņojumiem, kuri nemaz nesmird? Vai tad smirdoņa ir vienīgais piesārņojuma kritērijs? Kā zināms dabas gāze nesmird, un viņai piejauc speciālu smirdekli lai brīdinātu klātesošos par gāzes noplūdes esamību.
Šķiet Tvaika iela nevar iztikt bez smirdīga tvaika? Ko gan iesāks slavenās Tvaika ielas Nr.2 medicīniskas iestādes toksikomāni, un citi rezidenti, ja tiem tiks liegtas bezmaksas baudvielas? Vai tad ne par viņiem tā rūpējas Rīgas Dome šai gadījumā?

Ēriks
DJF

"Smaka nav inde, bet inde ne vienmēr ir ar smaku". :)
No likumdošanas viedokļa ir divas lietas: piesārņojums (piem., benzols, sērs uc) un smaku traucējumi. Piesārņojumu var izmērīt, līdz ar to atliek vien noskaidrot vainīgo piesārņotāju.
Ar smaku traucējumiem ir savādāk. Šogad stājās spēkā īpaši izstrādātie "smaku noteikumi" (MK 724), kur smakas nemēra, bet gan vides inspektors konstatē: ir vai nav smakas. Ja smaku traucējumi novēroti vairāk par 20 dienām, vainīgo termināli "sauc uz paklāja". Šeit svarīgi konstatēt un uzskaitīt.
Minētais ir attiecībā tikai uz rūpnieciskiem smaku traucējumiem, bet ne lauksaimniecības un zivsaimniecības, tiem noteikts garāks pārejas periods.

K

Es arī todien zvāniju uz dažādam iestādem, un atbilde bija lidzīga, ka tas jau ka vienmēr un ka mēs taču zinam ka viņi neko nevar izdarit. :(Ko lasa citi?