Zeitgeist (laika gars), 1.daļa "astroloģija"

Tā nu ir sanācis, ka dzīvojam laikmetā, kad dažādas spekulācijas nāk viena aiz otras. Šī filma ir tieši par to. Sava veida turpinājums Dena Brauna romānam „Da Vinči Kods”. Filma sadalīta trīs daļās, līdz ar ko nolēmām padalīties šādos tādos iespaidos un faktos, par katru daļu atsevišķi.

Tā nu ir sanācis, ka dzīvojam laikmetā, kad dažādas spekulācijas nāk viena aiz otras. Šī filma ir tieši par to. Sava veida turpinājums Dena Brauna romānam „Da Vinči Kods”.
Filma sadalīta trīs daļās, līdz ar ko nolēmām padalīties šādos tādos iespaidos un faktos, par katru daļu atsevišķi.

1. Daļa – „Pats varenākais stāsts”

Stāsts īstenībā ir par to, cik varena ir Reliģija un Baznīca. Nekad neesat aizdomājušies kāpēc Baznīcai „pienākas” desmitā tiesa, tai ir savādas attiecības ar valsti, uz to neattiecas nodokļi un tai vienmēr trūkst naudas?

Jādomā, ka visi esam redzējuši Bībeli. Droši vien arī lasījuši Jauno Derību. Savādi, bet neviens vēsturnieks, kurš dzīvoja tanī apvidū, nav atstājuši liecības par tik harizmātisku cilvēku kā Jēzus. Tā vismaz apgalvo filmas autori.

Jēzus tēls. Ļoti daudz senāk par kristietību, senajā Ēģiptē 3000 g. p. m. ē. leģenda vēsta, ka Saules dievs Hors, kas dzimis akurāt 25. decembrī no bezvainīgās Jaunavas Izīdas. Uz viņa dzimšanas brīdi norādīja trīs zvaigznes debesīs. Horam bija 12 mācekļi. Viens no viņiem Horu nodeva, tad viņu sita krustā un pēc 3 dienām augšām cēlās.

Tādi paši līdzinieki bija Atis (Grieķija), Krišna (Indija), Mitra (Persijā), Dionīs (Grieķija) ar ļoti līdzīgu dzimšanas stāstu, 12 mācekļiem un miršanas un augšām celšanās laiku un veidu.

Stāstam par Jēzus dzimšanu var piemeklēt arī astroloģisku nozīmi. Sīriuss, kas ir spožākā Oriona zvaigzne, parādījās pie debesīm 24. decembrī un aiz tās sekoja vēl trīs mazāk spožas zvaigznes, sauktas par Trīs ķēniņiem, norādīja uz vietu, kur ausa saule.

Interesants fakts no dabas, ka saule savu ritējumu starp saulgriežiem veic savdabīgā veidā. Tieši ziemas saulgriežos (t.i. 22 decembrī) tā trīs dienu garumā pārstāj kustēties dienvidu virzienā un atrodas vienā zemākajā punktā. Pēc tam tā izkustas, liekot noprast, ka ir augšāmcēlusies. Taču šis fakts netika atzīmēts līdz pat pavasara saulgriežiem (Lieldienām), kad dienas garums ir vienāds ar nakts garumu.

Maģiskais skaitlis 12 sastopams ļoti daudzās Bībeles vietās. Apustuļi bija 12, arī Jēkabam bija 12 dēli, 12 Izraēlas ķēniņi utt. Jāatzīmē, ka arī zodiaka zīmes ir 12, kas izkārtotas apkārt zodiaka krustam, kuru vienkāršojot var saskatīt kristietības simbolu – krustu ar apli centrā.

Bībeles tekstos plaši tiek minēts termins „ēra”. Senie zināja, ka apmēram katrus 2150 gadus saule aust citā zvaigznājā. Tas notiek pateicoties zemes ass svārstībām. Lai izietu visām zodiaka zvaigznājiem, nepieciešami ~ 26000 gadi jeb tā sauktais Platona gads.

Vērša ēra – no 4300. g. p. m. ē. līdz 2150. g. p. m. ē.
Auna ēra – no 2150. g. p. m. ē. līdz 1. g. m. ē.
Zivs ēra – no 1. g. m. ē. līdz 2150. g. m. ē.
2150. g. m. ē. sākas Ūdensvīra ēra.

Katru ēru ievada jauns pravietis, kurš kā likums nes sevī jaunu struktūru un simboliku. Tā Mozus ievadīja Auna ēru, Jēzus – Zivs ēru. Līdz ar to katras ēras beigas iezīmē pasaules gala koncepciju.

Filmas pirmā daļa balstīta uz atziņu, ka Bībele ir teoloģijas un astroloģijas kopprodukts.

Dalies:
Novērtē: 4 (16)

komentāri

x-is

Tad redz no kurienes tā zivs radās..
Davinči Kodā nebija tā, ka tā zivs tika attēlota acs vietā? Hmm.. vai arī tā bija dokumentālā filma par to pašu tēmu.

http://torrentchannel.com/torrent-files/9-11/Zeitgeist.DVDRip.XviD.torrent
Tas ir šokējoši, bet tie saliek punktus uz "i"
http://torrentchannel.com/William_Cooper/William_Cooper_-_Secret_Government
http://torrentchannel.com/Phil_Schneider_-_Underground_Bases_and_The_New_World_Order

oleg

Бог солнца в древнем Египте - Ра(по крайней мере так было, по крайней мере он упоминаеться везде, в отличии от двух других)Ра, Рe, в египетской мифологии бог солнца, воплощенный в образе сокола, огромного кота или человека с соколиной головой, увенчанной солнечным диском. Ра, бог солнца, был отцом Уаджит, кобры Севера, защищающей фараона от палящих лучей солнца.
Гор, Хор ("высота", "небо"), в египетской мифологии бог неба и солнца в облике сокола, человека с головой сокола или крылатого солнца, сын богини плодородия Исиды и Осириса, бога производительных сил.
АТУМ (itmw) — В египетской мифологии бог солнца, демиург, возглавляющий гелиопольскую эннеаду, один из древнейших богов. Во многих текстах он называется вечерним, заходящим солнцем.
об учениках ни одного ни другого нигде не упоминаеться - в древнеегипедской и древнегреческой мифологии(религии-зови как хочешь) учеников не было ни у кого.(если не прав-ссылку на миф)

Дионис - одно из чудес, которое он совершал - делал вино из воды... мле, псц,да он бог виноделия! что от него ещё ожидать? что он людям огонь принесёт?
по одной из версии был доношен в бедре Зевса, после смерти матери. Часто изображался с бычьей шкурой или бычьей головой. К богу применялись такие эпитеты, как «рождённый коровой», «бык», «быковидный», «быколикий», «быколобый», «быкорогий», «рогоносящий», «двурогий». Наконец, согласно мифу, Диониса убили титаны, когда тот принял образ быка, поэтому критяне, разыгрывая страсти и смерть Диониса, зубами разрывали на части живого быка.

Кришна - рождён 21июля 3228 года. по астрологическим подсчётам.
Боги хотели уничтожить неправедного царя Кансу, и Вишну решил явиться на свет в облике человека, восьмым сыном Деваки, сестры царя. По преданию, Вишну вырвал у себя два волоса — черный и белый. Черный волос стал Кришной, а белый — Баларамой, его старшим братом.
Был убит на охоте по ошибке.

BACK TO SCHOOL!!!

Andis

http://1kino.com/documental/384-dukh-vremeni-zeitgeist.htmlKo lasa citi?